Քաղաքագիտություն · Uncategorized

Դաս 1

1; Պետության ձևերը նկարագրել թե այս պայօն ինչ պետական միաբորներ կան։
ՄիացյալԹագավորություններ,
Հանրապետություններ,դաշնություններ,Նահանգներ

2.իշխանությում հասկացությունը։
Իշխանությունը բաղկացած է միխումբ մարդկանցից/մարդուց ով/ովքեր կառավարում է երկիրը և կայացնում է որոշումները կախված երկրի անվտանգության հետ։
3. Քաղաքական իշխանություն
4.Իշխանության լեգիտիմիության հարցը։
Լեգիտիմիությունը դա ժողավրդի կողմից ընտրված արդար իշխանութթյունն է։

Advertisements
Էկոլոգիա · Uncategorized

Իմ միջավայրը 2

Ես ապրում եմ խարբերդում, մեր մոտ համեմատած քաղաքի կենտրոնին բավականին լուռ է, շատ քիչ մեքենաներ են երթևեկում հիմնական փողոցով։ Երեկոյան բավականին քամոտ է, և այդ պատճառով շատ հաճախ էլեկտրոէներգիյան անճատվում է։ Այդ տարածքում ջուրը մշտական չէ առավոտյան միքանի ժամ է լինում, որի պատճառով մենք դրել ենք ջրի բակ, որ ամբողջ օր ջուր ունենանք։ Նույնպես կա աղբի խնդիր քանի որ խարբերդը շատ հեռու է կենտրոնից, աղբը շատ ուշ֊ուշ են վերցնում։ Տարացքում կան շատ թափառող շներ, որոնք հաչում են մարդկանց և մեքենաների վրա։ Խարբերդի ծայրամասերում համարյա խանութ չկա այդ իսկ պատճառավ ինչվոր բան գնելու համար պետք է մեքենայով գնալ։

Պատմություն

Լազայանի ու Հ. Արղությանի և Մ. Սարաֆյանի ծրագրերը

Մ. Սարաֆյանը իր ծրագրում առաջարկում էր Ռուսաստանում բնակվող հայերից ու վրացիներից կազմել կամավորական զորաջոկատներ և ռուսական զրքերի հետ ուղարկել Վրաստան:
Զորաջոկատների հրամանատարը պետք է լիներ հայազգի և ենթարկվեր ռուսական բանակի հրամանատարությանը: Սարաձյանն առաջարկում էր հակաթուրքական պայքարի մեջ ընդգրկել նաև Արցախի մելիքներին՝ նրանց տարամդրելով ռազմական հանդերձանք և զենք: Սարաֆյանի համոզմամբ՝ ռուսական բանակը հեշտությամբ կարող էր տիրանալ Երևանին, որովհետև այնտեղ իշխող խանը կախման մեջ էր Հերակլ II-ից: Վերջինս կարող էր հայ, վրացի և ռուս զինվորներ ուղարկել Երևան և գահընկեց անել խանին: Ակնկալվում էր, որ Երևանի գրավումից հետո մեծ քանակությամբ հայ բնակչություն կտեղափոխվե այնտեց և կզինվորագրվեր ռուսական բանակին: Մովսես Սարաֆյանն առաջարկում էր Թուրքիայի դեմ արշավանք սկսել Թիֆլիս-Ախալցիա-Կարս և Երևան-Բայազետ-Վան ուղղություններով: Մ. Սարաֆյանի ծրագի համաձայն՝ Հայաստանն ազատագրելուց հետո պետք է ստեղծվեր հայկական պետություն, և Արցախի մելիքներից մեկը դառնար Հայաստանի թագավոր:Ըստ Լազարյանի և Արղությանի ծրագրի Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև կնքվելու էր հավիտենական դաշինք: Դրա համաձայն՝ Հայաստանում լինելու էր որոշակի քանակությամբ ռուսական զորք՝ երկիրը հնարավոր հարձակումներից պաշտպանելու համար: Հայաստանը պետք է հանքերից և եկամուտներից հարկ վճարեր Ռուսաստանին, իսկ պատերազմի ժամանակ ցուցաբերեր ռազմական օգնություն: Հայոց թագավորն ընտրվելու էր ռուսաց կայսրի կողմից, որն այնուհետև պետք է օծվեր Էջմիածինում: Առաջարկվում էր Հայաստանի մայրաքաղաք դարձնել Վաղարշապատը կամ Անին: Սահմանվում էին Հայաստանի դրոշը, զինանշանը, շքանշանները և այն: Նախկին հողատերերին վերադարձվելու էին իրենց կալվածքները, սակայն առանց գյուղացիներին ճորտացնելու իավունքի: Առաջարկվում էր Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև կնքել առևտական պայմանագիր, իսկ Կասպից ծովի ափին Հայաստանին տրամադրել նավահանգիստ:

 

Պատմություն

Լազայանի ու Հ. Արղությանի և Մ. Սարաֆյանի ծրագրերը

Մ. Սարաֆյանը իր ծրագրում առաջարկում էր Ռուսաստանում բնակվող հայերից ու վրացիներից կազմել կամավորական զորաջոկատներ և ռուսական զրքերի հետ ուղարկել Վրաստան:
Զորաջոկատների հրամանատարը պետք է լիներ հայազգի և ենթարկվեր ռուսական բանակի հրամանատարությանը: Սարաձյանն առաջարկում էր հակաթուրքական պայքարի մեջ ընդգրկել նաև Արցախի մելիքներին՝ նրանց տարամդրելով ռազմական հանդերձանք և զենք: Սարաֆյանի համոզմամբ՝ ռուսական բանակը հեշտությամբ կարող էր տիրանալ Երևանին, որովհետև այնտեղ իշխող խանը կախման մեջ էր Հերակլ II-ից: Վերջինս կարող էր հայ, վրացի և ռուս զինվորներ ուղարկել Երևան և գահընկեց անել խանին: Ակնկալվում էր, որ Երևանի գրավումից հետո մեծ քանակությամբ հայ բնակչություն կտեղափոխվե այնտեց և կզինվորագրվեր ռուսական բանակին: Մովսես Սարաֆյանն առաջարկում էր Թուրքիայի դեմ արշավանք սկսել Թիֆլիս-Ախալցիա-Կարս և Երևան-Բայազետ-Վան ուղղություններով: Մ. Սարաֆյանի ծրագի համաձայն՝ Հայաստանն ազատագրելուց հետո պետք է ստեղծվեր հայկական պետություն, և Արցախի մելիքներից մեկը դառնար Հայաստանի թագավոր:Ըստ Լազարյանի և Արղությանի ծրագրի Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև կնքվելու էր հավիտենական դաշինք: Դրա համաձայն՝ Հայաստանում լինելու էր որոշակի քանակությամբ ռուսական զորք՝ երկիրը հնարավոր հարձակումներից պաշտպանելու համար: Հայաստանը պետք է հանքերից և եկամուտներից հարկ վճարեր Ռուսաստանին, իսկ պատերազմի ժամանակ ցուցաբերեր ռազմական օգնություն: Հայոց թագավորն ընտրվելու էր ռուսաց կայսրի կողմից, որն այնուհետև պետք է օծվեր Էջմիածինում: Առաջարկվում էր Հայաստանի մայրաքաղաք դարձնել Վաղարշապատը կամ Անին: Սահմանվում էին Հայաստանի դրոշը, զինանշանը, շքանշանները և այն: Նախկին հողատերերին վերադարձվելու էին իրենց կալվածքները, սակայն առանց գյուղացիներին ճորտացնելու իավունքի: Առաջարկվում էր Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև կնքել առևտական պայմանագիր, իսկ Կասպից ծովի ափին Հայաստանին տրամադրել նավահանգիստ:

 

Անգլերեն · Uncategorized

Tea

Tea is one of the most popular drinks in the world. You make it by pouring hot water over the dried leaves of a tea plant. For centuries people believed that teas could cure illnesses, they used it as medicine. Today scientists know that tea contains chemicals that prevent cells from dying. Most teas have caffeine in them, a substance that makes you feel more active. Some people have problems drinking tea because it can cause sleeplessness.

Tea plant

The tea plant grows best in tropical and temperate places where rain falls throughout the year. Tea can be grown from sea level to about 2,000 metres, but the best quality grows in higher regions.

Tea comes from the leaves and buds of tea plants. Wild plants can be up to 9 metres high but on tea plantations they are cut back to a bush of about a metre in height so that workers can pluck the leaves easily. The plant produces pointed, leathery dark leaves, small white flowers and seeds that look like hazelnuts. It takes a plant three to five years before is ready for plucking.

A plucker can harvest about 20kg of tea a day. On large tea plantations the leaves are harvested by machines, but the quality of tea is higher when the leaves are hand-plucked.

Types of tea

The most common types of tea are black and green tea. They come from the same plant but are processed differently.

Workers take the leaves and spread them out on shelves where they can dry. Next, they are rolled and broken into pieces and put into a room where they absorb oxygen. Chemical reactions change the taste and character of the tea. Finally, the leaves are dried with hot air until they turn brownish-black. Most black tea comes from Sri Lanka, Indonesia and eastern Africa.

To make green tea, workers put the freshly picked leaves into a steamer, which keeps them green. Then they are crushed and dried in ovens. Japan is the biggest producers of green tea.

Tea can be bought in many forms – leaves, powder or tea bags. Some of them are added with flavours, like vanilla, orange or lemon. Although most people drink their tea hot, many enjoy iced tea, especially during the summer months.

Black tea is brewed by pouring water over a teaspoon of tea. The tea should soak for three to five minutes before you drink it. Green tea should be left in water longer. Instead of putting tea leaves into a pot people often put tea bags into a cup.

History

People first drank tea in China about 5000 years ago. Originally it was used as a medicine, then as a daily drink. It spread to Japan in the 3rd century A.D. Dutch and Portuguese traders brought tea from eastern Asia to Europe in the 1600s.

In 1657 the beverage was sold for the first time in coffee houses in Great Britain. When the English started a tradition of tea drinking in the afternoon it became England’s national drink. In the 17th and 18th centuries tea spread to British colonies overseas.

In 1767 Great Britain placed a tax on tea imported by American colonists. During the Boston Tea Party of 1773 they were so angry that they threw a ship full of British tea into the harbour to protest British rule. Two years later the American Revolutionary War started.

Today about 3.3 million tons of tea are produced. India, with its famous tea growing regions like Darjeeling and Assam, and China produce about half of the world’s tea. It also grows in many other parts of Asia, especially in Sri Lanka and Indonesia. In the course of time growing tea has spread to countries in Eastern Europe, Africa and South America.

What is the most popular drink in the world?

How do we make tea?

What chemicals does tea contain?

Where does the tea plant grow the best

How many types of tea do you know

How many kilos of tea can a plucker harvest.

How is green tea processed

How is black tea processed

How many forms of tea can we buy

When did people begin drinking tea

Գրականություն · Uncategorized

Սեպտեմբերի 23-27

Կարմիր  գլխարկը  մարսեցու  տեսանկյունից։  էրիկ  Բերն

Մի  անգամ  մայրը  Կարմիր  Գլխարկին  ուղարկեց  անտառում  ապրող  տատիկին  կարկանդակներ  տանելու։  Ճանապարհին  աղջիկը  գայլի  հանդիպեց։  Հարց․  այդ  որ  մայրը  կուղարկեր  փոքրիկ  աղջկան  անտառ,  ուր  գայլեր  են  ապրում։  Ինչու՞  նա  ինքը  չտարավ  ուտելիքը,  կամ  չգնաց  աղջկա  հետ։  Եթե  տատիկն  այդքան  անօգնական  էր,  ինչու՞  էր  մայրը  թողել  նրան  միայնակ  ապրել  հեռավոր  խրճիթում, և   եթե  աղջիկն  այնուամենայնիվ  պետք  է  գնար,  ինչու՞  մայրը  նրան  չի  արգելում  խոսել  գայլերի  հետ։  Այս  պատմությունից  կարելի  է  ենթադրել,  որ  Կարմի  Գլխարկին  ոչ  ոք  հավանական  վտանգի  մասին  չէր  զգուշացրել։

Ոչ  մի  մայր  իրական  կյանքում  այսքան  անհոգ  չէր  լինի,  այդ  իսկ  պատճառով  տպավորություն  է  ստեղծվում,  որ  աղջիկը  բացարձակ  չէր  հետաքրքրում  նրան  կամ  որ  մայրը  ցանկանում  էր  նրանից  ազատվել։

Միևնույն  ժամանակ  դժվար  թե  երբևէ  գտնվի  մեկ  այլ  այսքան  հիմար  փոքրիկ  աղջիկ։  Ինչպե՞ս  կարող  էր  նա,  տեսնելով  գայլի  աչքերը,  ականջները,  թաթերն  ու  ժանիքները,  մտածել,  որ  դիմացն  իր  տատիկն  է։  Ինչո՞ ւ միանգամից  չփախչել։  Եվ   այդ  ի՞նչ  փոքրիկ  աղջիկ  էր,  որ  հետո  օգնում  էր  գայլի  փորը  քարերով  լցնել։  Համենայն  դեպս,  ցանկացած  լավ  աղջիկ  գայլի  հետ  զրուցելուց  հետո  ծաղիկներ  չէր  հավաքի  և   կմտածեր․  «սա  հաստատ  իմ  տատիկին  ուզում  է  ուտել,  արագ  վազեմ  օգնության  հետևից»։

Նույնիսկ  տատիկն  ու  որսորդը  զերծ  չեն  կասկածանքներից։  Եթե  այս  պատմությանը  նայենք  որպես  իրական  հերոսներով  դրամայի,  ապա  կնկատենք,  թե  ինչպիսի  կոկիկությամբ  են  նրանց  անհատականությունները  միմյանց  հետ  կապվում։

ա․  մայր,  ով  հավանաբար  ձգտում  է  ազատվել  աղջկանից  «դժբախտ  պատահարի»  միջոցով,  որպեսզի  պատմության  վերջում  կարողանա  բողոքել,շ․ «Միթե  ահավո՞ ր  չէ,  նույնիսկ  անտառ  չես  կարող  գնալ,  առանց  մտածելու,  որ  ինչ-որ  մի  գայլ․․․»

բ․  գայլ,  ով  նապաստակներ  և   այլ  կենդանիներ  ուտելու  փոխարեն  միանշանակ  իր  հնարավորություններից  բարձր  է  ապրում։  Նա  կարող  էր  գուշակել,  որ  ինքն  իր  գլխին  փորձանք  է  բերում  և   որ  վերջը  վատ  է  լինելու։  Նա  հավանաբար  երիտասարդ  ժամանակ  Նիցշե  էր  կարդացել  (եթե  նա  կարողանում  է  խոսել  և   գլխարկ  գործել,  ինչո՞ ւ  չկարդալ)։  Գայլի  կարգախոսն  է․  ապրիր  վտանգներով  լի  և   մահացիր  փառքով։

գ․  տատիկ,  ով  ապրում  է  մենակ,  սակայն  չգիտես  ինչու,  դուռը  փակ  չի  պահում։  Նա  հավանաբար  ինչ֊-որ  արկածների  հույս  ունի,  այնպիսի  մի  բանի,  ինչ  չէր  կարող  լինել,  եթե  նա  բարեկամների  հետ  ապրեր։  Գուցե  հենց  այդ  պատճառով  էլ  նա  չի  ցանկանում  միասին  կամ  նրանց  հարևանությամբ  ապրել։  Տատիկը  բավականին  երիտասարդ  կին  է  թվում,  չէ՞   որ  նա  այդքան  փոքր  թոռնուհի  ունի։  Իսկ  ինչո՞ ւ արկածներ  չփնտրել։

դ․  որսորդ,  ով,  հավանաբար,  այն  փրկարարներից  է,  ում  դուր  է  գալիս  փոքրիկ  աղջիկների  հետ  միասին  պարտված  հակառակորդին  պատժել։  Մեր  դիմաց  ակհայտ  դեռահասական  պատկեր  է։

ե․  Կարմիր  Գլխարկ․  գայլին  հայտնում  է,  թե  որտեղ  կարող  են  նորից  հանդիպել,  և   անգամ  նրա  ծոցն  է  մտնում։  Նա  բացահայտ  խաղեր  է  խաղում  գայլի  հետ։  Նրա  համար  այդ  խաղն  այս  անգամ  հաջող  ավարտ  է  ունենում։

Այս  հեքիաթում  յուրաքանչյուր  հերոս  ձգտում  է  գործողության  ամեն  գնով։  Եթե  արդյունքը  վերցնենք  այնպիսին,  ինչպես  իրականում  է,  ապա  ընդհանուր  առմամբ  այս  ամենը  բանսարկություն  է,  որի  ծուղակն  ընկնում  է  դժբախտ  գայլը։  Նրան  թողել  են  երևակայել,  որ  շատ  խորամանկ  է  և   կարող  է  բոլորին  ֆռռացնել։  Եվ  այդ  դեպքում,  հեքիաթի  իմաստը  գուցե  նրանում  չէ,  որ  փոքրիկ  աղջիկները  պետք  է  հեռու  մնան  անտառներից,  որտեղ  գայլեր  են  ապրում,  այլ  այն,  որ  գուցե  գայլերին  է  պետք  հեռու  մնալ  անմեղ  թվացող  փոքրիկ  աղջնակներից  և   նրանց  տատիկներից։  Կարճ  ասած՝  գայլին  չի  կարելի  անտառով  մենակ  զբոսնել, և   ևս  մեկ  հետաքրքիր  հարց,  որ  առաջանում  է․ ի՞նչ  էր  անում  մայրը  աղջկան  մի  ամբողջ  օրով  տատիկի  տուն  ուղարկելով։

Եթե  ընթերցողն  այս  վերլուծությունը  ցինիզմ  համարի,  ապա  խորհուրդ  կտանք  նրան  պատկերացնել  Կարմիր  Գլխարկին  իրական  կյանքում։  Գլխավոր  պատասխանն  այս  հարցի  մեջ  է․ ի՞նչ  է  դառնալու  Կարմիր  Գլխարկն  ապագայում  այսպիսի  մորով  և   նման  փորձով։

Կարդացե՛ք ստեղծագործությունը և  կատարե՛ք ա  և բ  առաջադրանքները.

ա) Ո՞րն է պատմվածքի  արժանիքը (արժանիքները): Ընտրե՛ք տարբերակներից մեկը (մի քանիսը) և հիմնավորե՛ք։ Որոնք որ չեք ընտրում, հիմնավորե՛ք՝ ինչո՛ւ չեք ընտրում․

հումորը,

ենթատեքստային արտահայտությունները

հարցադրումների անսպասելիությունը

Մենք շատ հաճախ հեքիաթ կարդալուց ուշադրություն չենք դարձնում,առանձին նախադասություններին և չենք մտածում նրանց նշանակության մասին: Այդ պատճառով ինձ դուր եկավ, որ հարցերը անսպասելի էին

հարցադրումների տրամաբանվածությունը

ինչքանել պատճառաբանենք Կարմիր գլխարկ պատմվածքը ասելով, որ դա ուղղակի հեքիաթ է , միևնույն է մարսեցին շատ տրամաբանական հարցեր է տալիս:

հեքիաթի քննարկման նոր մոտեցումը։

բ) Ինչո՞ւ է պատմվածքը վերնագրված «Կարմիր  գլխարկը  մարսեցու  տեսանկյունից»: Ձեր ընտրած հեքիաթներից մեկը ներկայացրե՛ք մարսեցու տեսանկյունից։

 

Պատմություն · Uncategorized

Եսայի Հասան-Ջալալյանի գործունեությունը

Հասան-Ջալալյանի գործունեությունը

Եսայի Հասան-Ջալալյանը 1711 թ-ին Իսրայել Օրու հետ մեկնել է Ռուսաստան՝ Պետրոս I-ի հետ հանդիպելու: Ճանապարհին՝ Աստրախանում, Օրու հանկարծամահ լինելուց հետո վերադարձավ Գանձասար՝ իր ձեռքերում վերցնելով հայոց ազատագրական պայքարը ղեկավարելու հարցը:

1722 թ-ի գարնանը Եսայի Հասան-Ջալալյանի գլխավորությամբ սղնախների զինվորականությունը հակահարված է տվել Ղարաբաղ ներխուժած դաղստանցի լեռնականներին: Նույն թվականի սեպտեմբերի 22-ին արցախահայոց 10-հզ-անոց զորագնդով Գանձակին մերձակա Չոլակ վայրում միացել է Վրաց Վախթանգ VI թագավորի բանակին: 25 օր սպասելուց հետո, երբ պարզվել է, որ Պետրոս I-ը դադարեցրել է արշավանքը, վրացական բանակը վերադարձել է Թիֆլիս, իսկ Եսայի Հասան-Ջալալյանը՝ հայոց զորքի հետ՝ Ղարաբաղ. ազատագրել է երկրամասը, ստեղծել հայկական անկախ իշխանություն:

1724 թ-ին, թուրքական զորքի Արցախ արշավելու ժամանակ, Եսայի Հասան-Ջալալյանը մերժել է Ամենայն հայոց կաթողիկոսի՝ թուրքերին հպատակվելու առաջարկը և օգնություն հայցող դիմումներ հղել ռուսական արքունիք: Սակայն ռուս-թուրքական պայմանագրի կնքումից (1724 թ-ի հուլիս, Կոստանդնուպոլիս) հետո երկիրն ասպատակություններից փրկելու համար հանգել է թուրքերի հետ բանակցություններ վարելու և համաձայնության գալու մտքին: Պայքարի կողմնակիցները նրան մեղադրել են դավաճանության և խաբեության համար. Եսայի Հասան-Ջալալյանն ինքնասպան է եղել:

1718 թ-ին Եսայի Հասան-Ջալալյանը հավաքել է Արցախի վանքերի արձանագրություններ, Ավետարանների, Հայսմավուրքների հիշատակարաններ, կազմել է Ծարի (Վերին Խաչեն) իշխանական տան տոհմաբանությունը: Հայոց պատմության արժեքավոր սկզբնաղբյուր է «Պատմություն Աղվանից» (տպագրվել է 1839 թ-ին) երկը, որտեղ հեղինակը նկարագրում է իր ժամանակի դեպքերը մինչև 1723 թ.:

Եսայի Հասան-Ջալալյանը շարունակեց Իսրայել Օրու սկսած գործը և ազատագրական պայքարի կարևոր դեմքերից էր:

 

Անգլերեն · Uncategorized

Body positivity

Body positivity is a statement that many of us use but not everyone knows what that actually means, so there we go. Basically it is about respect, respect to all the bodies that exist. It is not about who you assume beautiful. It is about making each other feel confident about their own body. Bodies come in all shapes, sizes and colors, so it is terribly wrong to try to fit them all in a one “ideal” standart. However it doesn’t mean that you should close an eye on your mental and phisical health. Many people assume that the ideal of the body size is 90\60\90 but the reality is any weight is normal until it starts to affect on your life. Just think twice before doing anything to your body that may cause harm, because by the first sight it isn’t visble whether your midnight snack or skipped breackfast will be potential damage to your mental and phisical stability. Because beauty standarts come and go, and your health won’t.