Քաղաքագիտություն · Uncategorized

Ժողովրդավարություն, տոտալիտարիզմ, ավտորիտարիզմ

Ժողովրդավարությունը քաղաքական համակարգ է, որտեղ քաղաքական իշխանությունն ազատորեն իրականացվում է քաղաքացիների մեծամասնության կարծիքի հիման վրա: Հայաստանի Հանրապետությունը ինքնակոչ ժողովրդավարական երկիր է, քանի որ շատ հաճախ սահմանադրության կետերը հակասում են մի միմիանց։  

Օրինակ` 

Հոդված 41 1.- ում ասում է, որ յուրաքանչյուր ոք ունի մտքի, խղճի, կրոնի ազատության իրավունք: 

Միևնույն ժամանակ հանրակթական դպրոցներում “Հայոց եկեղեցու պատմություն” առարկան պարտադիր է։ Ավելացնեմ, որ ըստ 《կրթության մասին օրենքի》 հոդված 18 7. Հայաստանի Հանրապետությունում 12֊ամյա միջնակարգ կամ նախնական (արհեստագործական) մասնագիտական կամ միջին մասնագիտական կրթությունը պարտադիր է մինչև սովորողի 19 տարին լրանալը։ Այս դեպքում մենք ունեմք համակարգ որտեղ անչափահասին անկախ իր կրոնական պատկանելությունից  պարտադրվում է քրիստոնեական արժեքներ։ Զարմանալին այն է որ Հայաստանի հանրապետությունը չունի պետական կրոն, բայց նախընտրությունը տալիս է քրիստոնեությանը, այլ ոչ թե ուրիշ կրոնների, որոնք նույնպես մեծ դեր են կատարել պատմության մեջ:

Տոտալիտարիզմը պետական իշխանության համակարգ է, որը հիմնված է հասարակության քաղաքական, տնտեսական, գաղափարային ենթարկման վրա, և կյանքի բոլոր ոլորտներում պետության կողմից վերահսկման վրա: 

Մի շարք հետազոտողներ ստալինիզմը համարում են տոտալիտարիզմի տեսակ:

Ստալինիզմը գաղափարախոսությունը  քարոզվել է ԽՍՀՄ-ում 1920-ակաների վերջից մինչև 1950-ակաների սկիզբ : Համարվում է մարքսիզմ-լենինիզմի տրամաբանական շարունակություն: Ստալինիզմը բնութագրվում է ավտորիտարիզմի գերակայությամբ, պետության պատժիչ գործառույթների ամրապնդմամբ  և հասարակական կյանքի բոլոր ոլորտներում խիստ գաղափարական վերահսկողությամբ:

Ավտորիտարիզմը քաղաքական ռեժիմ է, որի դեպքում իշխանության տերը օրինակ ՝ բռնապետը ինքը իրեն հռչակում է իշխանություն ստանալու իրավունքը: Նման ուժի գոյության հիմնավորումը ՝բացառապես ուժը կրողի  կարծիքն է:

Ավտորիտար ռեժիմը ունի հետևյալ բնութագրական առանձնահատկությունները.

  1.ժողովուրդը կտրված  է իշխանությունից, քաղաքացիները գրեթե կամ ընդանրապես ընտրության  հնարավորություն չունեն:

  2.Բանակը, ոստիկանությանը և անվտանգության աշխատակիցները օգտագործվում են ընդդիմադիր ուժերը ճնշելու համար: Բռնությունը հանդիսանում է  ցանկացած խնդիրների լուծման առաջնային միջոց:

  3.Բոլոր լրատվամիջոցները և դրանցում ներկայացվող բովանդակությունը խիստ  վերահսկվում են պետության կողմից: Լրատվամիջոցներին թույլատրվում է քննադատել որոշ պաշտոնյաների, բայց, ընդհանուր առմամբ, լրատվամիջոցները պետք է հավատարիմ մնան ռեժիմին:

Ավտորիտար երկիր է հանդեսանում է Հյուսիսային Կորեան, չնայած, որ ԿԺԴՀ(Կորեայի Ժողովրդա-Դեմոկրատական Հանրապետություն) անվանման մեջ կա դեմակրատիա բառը:

Աղբյուրներ՝

 

http://www.grandars.ru/college/sociologiya/demokratiya.html

https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=102510

https://gtmarket.ru/concepts/7168

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Сталинизм

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC

http://www.anqa.am/hy/%D5%B4%D5%A5%D6%80-%D5%B4%D5%A1%D5%BD%D5%AB%D5%B6/%D5%AB%D6%80%D5%A1%D5%BE%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6-%D5%B0%D5%A5%D5%B6%D6%84/%D6%85%D6%80%D5%A5%D5%B6%D6%84%D5%B6%D5%A5%D6%80/%D5%AF%D6%80%D5%A9%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%A1%D5%B6-%D5%B4%D5%A1%D5%BD%D5%AB%D5%B6-%D5%B0%D5%B0-%D6%85%D6%80%D5%A5%D5%B6%D6%84%D5%A8/

Uncategorized

Հաշվետվություն

Անգլերեն

Պատմություն

Գրականություն

Հայոց լեզու

Էկոլոգիա

Մաթեմատիկայի առաջադրանքները կատարում ենք Classroom-ով:

Երեք հերթափոխ ժայռ ռազմամարզական ճամբարում

Մասնակցել եմ Վրաստանի Մանավիի միջազգային ճամբարին

Այց Իջևան փառատոնի շրջանակներում

 

 

 

Անգլերեն · Uncategorized

Definitions

1.

 1. leisure – free or unoccupied time
 2. entertainment – something that serves for amusment
 3. opportunity – a favourable position or chance
 4. occupation – a job or profession

2.

 1. calm – not excited, nervous or troubled
 2. intelligent – able to think, understand, and learn new things quickly and well
 3. brave – willing to do thing which are difficult or dangerous
 4. independent – free from outside control

3.

 1. miniature – a model or copy of something on a very small scale
 2. signature – the name of a person or a sign representing his name, marked by himself
 3. adventure – an exciting or dangerous experience
 4. gesture – a movment of part of the body to express an idea or meaning.

4.

 1. tornado – a violent storm with very strong winds
 2. flood – an overflow of a large amount of water beyond its normal limits
 3. snowstorm – a heavy fall of snow, especially with a high wind
 4. breeze – a gentle wind

5.

 1. request
 2. refusal
 3. advice
 4. response