Մայրենի

<>

 Հարցեր և առաջադրանքներ

Բացատրիր այս տողերը <<Սիրտը հյուրանոց չէ,որ 2 ժամ կամ 2 օր մնաս և գնաս>>

Քեզ որ  հատվածը դուր եկավ, պատմիր և դուրս գրիր պարզ,բարդ,բարդածանցավոր,ածանցավոր բառերը:

Դուրս գրիր պարզ բառեր և կազմիր բարդ,բարդածանցավոր բառեր:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s