Մայրենի · Uncategorized

Իմ կարծիքը Հայաստանի բնապահպանության մասին

Շատ եվրոպական երկրներում մարդիկ իսկապես անհանգստանում են բնապահպանության համար: Աղբը վերամշակում և ստանում են պիտանի իրեր, օրինակ՝  մեկանգամյա օգտագործման տարաները վերամշակում են և ստանում են նորը:Հայաստանում  մարդիկ որևէգործողություն չեն անում մաքուր երկրում ապրելու համար: Դե, ասեք էնպիսի մարդու անուն, ով երբեք, նույիսկ պոլիեթիլենային տոպրակ գետնին չի գցել: Նույնիսկ ես և դուք անգիտակցորեն կեղտոտել ենք մեր երկիրը: Մենք սովորել են աղբի մեջ ապրել և չենք գիտակցում, որ մեր պատճառով օրեցօր ավելի և ավելի ենք աղտոտում մեր երկիրը:

Պատմություն · Uncategorized

Աշխարհը նախքան 1-ին աշխարհամարտը սկսվելը: Բալկանյան ճգնաժամ:

  • Որ՞ երկրներն էին ներառված այդ ճգնաժամի մեջ:

Բուլղարիա, Հունաստան, Սերբիա, Չեռնոգորիա ու Թուրքիայի

  • Որոնք՞ էին պատճառները:

Տարացքային պատճառները և այն հիմնահառցերը որոնք, սկիզբեին առել բեռլինի վեհաժողովից:

  • Որ՞ երկրների հհամար էր հատկապես կարևոր Բալկանյան հիմնահարցը:

Թուրքիան, Սերբիան, Չեռնոգորիան, Հունաստանը:

  • Ինչպիսի՞ լուծումներ տրվեցին հարցին:

Թուրքյան հարցը փակեցին հայկական ցեղասպանությունով:

 

 

Պատմություն

Լոնդոնի և լոզամի կոնֆերանսներ

  • Որոնք՞ էին կոնֆերանսի գումարման պատճառները

Կոնֆերանսը գումարվել է, որպեսզի հարթել խնդիրները երկրների մեջ:

  • Որոնք էին հայերի նպատակները այդ կոնֆերանսներում

Ստեղծել Հայկական ազգային օջախ:

  • Ովքեր՞ շահեցին կոնֆերանսների արդյունքում

Ռուսաստանը, Թուրքիան, Անգլիան:

  • Որ՞ գործոնները խոչընդոտներ հանդիսացան հայերի համար

Սևրի պայմանագրի խախտումը և ռազմական գործունեությունը:

  • Ինչպիսին՞ կլիներ Հայաստանի կարգավիչակը, եթե իրականացվեին նախատեսվող քայլերը:

Կլիներ մեծ ազատ Եվրոպայի կառավարություն:

Մայրենի

Տնային Աշխատանք

Ուղղագրություն

17.Գտի՛ր սխալ գրությամբ բառերը և ուղղի՛ր:

Ա. Երփներանգարփիփրփրելփափուկսրբազանճամփորդհամբերությունդափնիշամփուր:
ԲԿարթ,խորթզվարթպարթևնյարդթարթել,երդվելփարթամ:

18.Գտի՛ր սխալ գրությամբ բառերը և ուղղի՛ր:

 Ա.Համարձակբարձունքվերադարձվարձատրելհարցուփորձհարձակումմրցույթ:
ԲԴեղձդաղձդեղձանիկբաղձանքօձանմանատաղաձգործ:

 

19.Գտի՛ր սխալ գրությամբ բառերը և ուղղի՛ր:

 ԱԶմրուխտապուխտբախտավորթախտխեղտելկխտարխրոխտողկույզտախտակնախկին:
ԲՃեղքել, կմաղք, աղքատ, կողպեքվխտալեղբայրսանդուղք:

 

20. Տրված բառերի կազմությունն ու գրությունը բացատրի՛ր:

 աԱնհյուրընկալ– Ան-Նախածանց, Հյուր-արմատ, ընկալ – արմատ

 զրուցընկեր-զրույց-ընկեր

 դյուրընկալ- դյուրին-ընկալել

 գահընկեց- գահ-ընկնել

 անընդհատ- ան – նախածանց, ընդ – ածանց, հատել-արմատ

 համընթաց համ-ընթացք  

բՄիջօրե-մեջ – օր

հանապազօրյա-???

 Ոսկեզօծ-ոսկի- արմատ, ի+ա=ե -հոդակապ , օծել-արմատ – ոսկի-ա-զ-օծ

Ապօրինի-առանց- օրինական – ապ-նախածանց, օրենք-արմատ

Առօրյա- Առորե-արմատ, օր-արմատ

Բացօթյա-Բաց-արմատ,օթյակ-արմատ

 Բարօրություն- Բարի-արմատ , օր-արմատ, ություն-վերջածանց

 Զօրուգիշեր-զօր-արմատ, ու-շաղկապ,-գիշեր-արմատ

 գՄանրէ – մանր-արմատ, էակ-արմատ

 վայրէջք-Վայր-արմատ, իջնել-արմատ

 հնէաբան- Հնություն-արմատ, էակ -արմատ, բան-արմատ

 որևէ-որ-արմատ և-շաղկապ, է-արմատ

 երբևէ–երբ-արմատ,  և-շաղկապ, է-արմատ