Մայրենի · Uncategorized

Ժամանակ

Մենք գտնվում ենք ժամանակի մեջ, որը անդադար շարժվում է: Մեկ հարց, ինչն է, որ երբեք չես կարող վերադարձնել. ժամանակն է: Մենք պիտի գնահատենք ամեն մի վայրկյան: Ժամանակը փոխում է մարդկանց, և չի խնայում, ոչ ոքի. Դա դու պետք է հարմարվես ժամանակին, այլ ոչ թե նա՝ քեզ: Ես կուզեի կանգնեցնեի ժամանակը միքանի րոպեով:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s