Uncategorized

Խաչատուր Աբովյան

Կենսագրությունը

Խաչատուր Աբոյանի կենսագրությունից դուրս բերեք այն հատվածները, որոնք ձեզ հատկապես հետաքրքրեցին:

 Ինձ ամենից շատ դուր եկավ մահվան վարկածները:

Ընտրեք փոքրիկ պատմություններ և վերածեք  գրական արևելահայերենի

  • Ընտրեք պատմություններ և ձայնագրվեք

Զվարճալի և կարճ պատմությունք:

5 Անձեռ արհեստավորը Քառասուն տարի կըլի, Անգլիա մեկ մարդ կար՝ անունը Քինգստոն, որ ձեռն չուներ ու ոտով էր իր բանն անում։ Շատը ձեռով չէին կարող էնպես պարզ գրիլ, ինչպես նա ոտով։ Չայի թասը ոտով էր բերանը տանում, չանգալ, դանակ, գդալ ոտով էր բռնում։ Կրակ էր վառում, երեսը վեր անում, ջորերը հաքնում, կովը կթում, ձին թամքում, լգամը բերանը տալիս, բոլորը ոտով էր անում։ Շատ մարգի ձեռն էլ էսքան հունար չունի։

Անձեռ արհեստավորը քառասուն տարեկան էր, Անգլիաում մեկ մարդ կար նրա անունը Քինգստոն էր, նա ձեռք չուներ ու ամեն ինչ ոտքով էր անում: Շատ մարդիկ չեն կարողանում ձեռքով այդպես պառզ գրել ինչպես նա ոտքով՝: Թեի բաժակը ոտքով էր տանում դեպի բերանը, պատառաքաղը, դանակը և գդալը նույն պես ոտքով էր բռնում: Կրակ էր վառում, երեսը բարձրացնում էր, շորերը հագնում, կովը կթում էր ձին թամբում էր, սանձը բերաներ դնում, ամեն ինչ ոտքով էր անում: Շատ մարդկանց ձեռքերնել այդքան հմուտ չեն:

 

 

Advertisements