Ռուսերեն · Uncategorized

Упражнение
Упражнение 75.Перепишите, раскрывая скобки и вставляя вместо вопросительных отрицательные местоимения. Поставьте в местоимениях ударения.


Образец: В лесу не нашли ничего: ни подосиновиков, ни белых грибов.

1. В лесу не нашли ничего: ни подосиновиков, ни белых грибов
2.ничто  шевелилось: ни трава, ни листья деревьев.3. Ни дуба, ни ели, ни сосны ничего не


встретишь в этой местности.

4. Ни драмкружком, ни техкружком – ничем интересовался мой товарищ. 

5. Ни опасности, ни трудности – ничто не пугает туристов. 

6. Стоял такой туман, что ни домов, ни деревьев – ничего не было видно. 

7. неЧем нельзя было успокоить друга: ни лаской, ни сочувствием, ни приветливым словом.

Упражнение 76.Перепишите, вставляя пропущенные буквы и раскрывая скобки (выбирая частицу не или ни).Поставьте ударения на отрицательных местоимениях.

1. (Не, ни) кто не встретил приехавших. 2. (Не, ни) какого письма я (не, ни) от кого не получал. 3. Ему (не, ни) к кому было пойти. 4. Этому одинокому человеку поговорить (не, ни) с кем, но он и не ищет (не, ни) чьей дружбы. 5. Ему не хочется (не, ни) с кем встречаться. 6. Библиотека была закрыта, и вернуть книгу было (не, ни) кому. 7. Кто-то ночью постучал в мою дверь. Это был (не, ни) кто иной, как мой товарищ. (Не, ни) кто другой не стал бы меня будить. 8. Произошло что-то) неожиданное. 9. Не было (не, ни) какой возможности ехать дальше. 10. Вдали виднелись какие-то) развалины; это было (не, ни) что иное, как разрушенная старинная башня. 11. (Не, ни) у кого было спросить, когда приедет мой друг. (Не, ни) на чем и (не, ни) чем было написать ему записку, да и (не, ни) с кем было бы ее передать. 12. Отставать (не, ни) кому не хочется. 13. Последним в строю туристов идет (не, ни) кто иной, как инструктор. 14. Об этом надо говорить (не, ни) с кем иным, как с директором. 15. (Не, ни) сколько минут молчали. 16. Меня (не, ни) сколько не беспокоила мысль об отъезде.

Մայրենի · Uncategorized

1. Գտի՛ր սխալ գրությամբ բառերըև ուղղի՛ր։ 

ա սրփազան-Սրբազան

համփերություն-համբերություն

բնյարթ-նյարդ

երթվել-երդվել

 

2. Գտի՛ր սխալ գրությամբ բառերըև ուղղի՛ր։ 

ա հարձուփորձ-հարցուփորձ

մրձույթ-մրցույթ

բ դախձ– դախձ

 դեդցանիկ-դերձանիկ

օցանման-օձանման

ատաղծագործ– ատաղձագործ

 

3.Գտի՛ր սխալ գրությամբ բառերըև ուղղի՛ր։ 

ա խեխտել-խեղտել

 ոխկույզ-ողկույզ

բ վղտալ-վխտալ

 

4.Տրված բառերի կազմությունն ուզրությունր բացատրի՛ր:

 ա․ Անհյուրընկալ=ան+հյուր+ընկալ

 զրուցընկեր=

 դյուրընկալ=

 գահընկեց=

 անընդհատ=

 համընթաց=

բ․ Միջօրե=

 հանապազօրյա=

 ոսկեզօծ=

 ապօրինի=

առօրյա=

առօրեական=

 բացօթյա=

 բարօրություն=

 զօրուգիշեր=

5.Որտեղ անհրաժեշտ էը գրի՛ր:

Անընբռնելի, օրստօրե, անընդմեջ,համընդանուր, մերթընթմերթ,անընթերնելի, աննդհատ,

անհյուրնկալ, սրընթաց

Մայրենի · Uncategorized

Հայոց լեզու

գոյական- յուն

Հնչյուն, դողդոջյուն, կարկաչյուն, խոխոջյուն, շառաչյուն, ճարճատյուն

Ածական- ուն 

հնչուն, դողդոջուն, կարկաչուն, խոխոջուն, շառաչուն, ճարճատուն։

Ձայնավոր հնչյուն- ինչ

Հնչյուն ծիծաղ- ո՞ր

Ձեռքերի դողդոջյունը- ի՞նչը

Uncategorized

Մխիթարյան միաբանություն

Մխիթարյան միաբանություն , հայ կրոնական և մշակութային կազմակերպություն, հայ կաթոլիկ եկեղեցու բենեդիկտյան վանականների միաբանություն։ Հիմնադրվել է 1701 թ. սեպտեմբերի 8-ին, Կ Պոլիսում՝վանահայր Մխիթար Սեբաստացու կողմից։ Միաբանությունն իր գործունեության ընթացքում հրատարակել է բազմաթիվ հայագիտական-բանասիրական, կրոնական և գիտական այլ աշխատություններ։

Uncategorized

Ուսումնական Մառան

Մենք տեխնոլոգիայի ժամին պատրաստել էինք մուրաբաներ։ Ամսի 15 ին կազմակերպված ուսումնական մառանի ժամանակ կարելի էր համտեսել ուսումնական ճամփորդություններին հավաքած խոտաբույսերով պատրաստված թեյեր և մուրաբաներ իսկ հետո գնել։

Uncategorized

Լաբարատոր աշխատանք

Աշխատանքի նպատակը. կառուցել հաղորդչում հոսանքի ուժի կախումը հաղորդիչի  ծայրերին կիրառված  լարումից պատկերող գրաֆիկը: Գրաֆիկի միջոցով որոշել հաղորդի դիմադրականությունը:

Անհրաժեշտ պարագաներ. հոսանքի աղբյուր (գգալվանական տարրերի կամ կուտակիչների մարտկոց), հետազոտվող հաղորդիչ (նիկելինե կամ կոնստանատանե հաղորդալարի փաթույթ),ռեոստատ,ամպերաչափ, վոլտաչափ, բանալի, միացնող հաղորդալարեր :

Անգլերեն · Uncategorized

Girl Scout Cookies

Girl Scout Cookies are cookies sold by Girl Scouts of the USA(GSUSA). Members of the GSUSA have been selling cookies since 1917 . Girls who participate can earn prizes for their efforts. and they sale 200 million boxes per year. all the money goes to charity organizations

GSUSA start in 1917 and Juliette Gordon Low was the leader of the little group. It was located in Philadelphia and after 5 years other states were starting organizations as Juliette did. Nowadays girls from all of the USA are taking part in GSUSA. 

Uncategorized

Հայ-Բուլղարական համագործակցություն

Ամսի 31ը շատ լավ օր էր ինձ համար, որովհետև եկան իմ ընկերները Բուլղարիայից։ Ես նրանց հետ ծանոթացել էի Թուրքիայում, երբ գնացել էի Տիեզերագիտական ճամբար։ Անկեղծ ասած առաջին օրը մենք շատ չշփվեցինք, որովհետև համ ես էի չգիտեմ ինչու ամաչում համ էլ նրանք։ Իսկ մնացած օրերին այնպիսի տպավորություն էր, որ հարյուր տարվա ընկերներ ենք։ Նրանք արդեն գնացել են,սակայն կապը միևնույն է պահպանում ենք համացանցի միջոցով։ Գիտե՝ք շատ տարօրինակ զգացողություն է, դեռ Թուրքիայում ես նրանց ցտեսություն էի ասում այն մտքով, որ էլ իրենց չեմ տեսնի, բայց սխալվում էի։ Երբ մենք գնացել էինք Գյումրի շատ լավ էր անցնում, ես կյանքումս առաջին անգամ պարեցի Բուլղարական պար, և անկեղծ ասաց այդքան էլ լավ չէի պարում, բայց շատ հավես էր և նրանց էլ սովորեցնում էինք հայկական պարեր։ Կարճ ասած շատ լավ էր։