Մայրենի · Uncategorized

1. Գտի՛ր սխալ գրությամբ բառերըև ուղղի՛ր։ 

ա սրփազան-Սրբազան

համփերություն-համբերություն

բնյարթ-նյարդ

երթվել-երդվել

 

2. Գտի՛ր սխալ գրությամբ բառերըև ուղղի՛ր։ 

ա հարձուփորձ-հարցուփորձ

մրձույթ-մրցույթ

բ դախձ– դախձ

 դեդցանիկ-դերձանիկ

օցանման-օձանման

ատաղծագործ– ատաղձագործ

 

3.Գտի՛ր սխալ գրությամբ բառերըև ուղղի՛ր։ 

ա խեխտել-խեղտել

 ոխկույզ-ողկույզ

բ վղտալ-վխտալ

 

4.Տրված բառերի կազմությունն ուզրությունր բացատրի՛ր:

 ա․ Անհյուրընկալ=ան+հյուր+ընկալ

 զրուցընկեր=

 դյուրընկալ=

 գահընկեց=

 անընդհատ=

 համընթաց=

բ․ Միջօրե=

 հանապազօրյա=

 ոսկեզօծ=

 ապօրինի=

առօրյա=

առօրեական=

 բացօթյա=

 բարօրություն=

 զօրուգիշեր=

5.Որտեղ անհրաժեշտ էը գրի՛ր:

Անընբռնելի, օրստօրե, անընդմեջ,համընդանուր, մերթընթմերթ,անընթերնելի, աննդհատ,

անհյուրնկալ, սրընթաց

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s