Պատմություն · Uncategorized

ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 11-15

  1. Պատրաստվե՛ք և ներկայացրե՛ք Հայաստանի Հանրապետությունը /ՀՀ/ 1991 թվականից մինչև մեր օրերը /ՀՀ ամրապնդման գործընթացը, ՀՀ հասարակական-քաղաքական և մշակութային կյանքը, ՀՀ միջազգային դրությունը/-/բանավոր, էջ 144-147, 155-166/

  2. Ի՞նչ է ձեզ համար անկախ պետականությունը: Հիմնավորե՛ք ձեր պատասխանը /գրավոր/

Իմ կարծիքով մեկ բան կա, որ մեր պետմությունը անկախ կդարցնի դա պատերազմներից խուսափլն է : Մենք ազատ երկիր ենք մեզ միայն խանգարում է այն պատերազը, որը արդեն մի քանի տարի է ինչ ընդհանում է :

  1. Ներկայացրե՛ք ՀՀ հարաբերությունները հարևան երկրների հետ այսօր 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s