Անգլերեն · Uncategorized

My ideal country

We all are fighting for peace on Earth, we all want to live in a world with no wars with no diseases, so that everyone could have roof over their head. The world is not perfect and it isn’t even close to perfection, there are still millions of kids suffering from hunger, there are still people that can do anything just for a cup of water, and here we are sitting in our houses, living our best life. It is awful that we are not capable of doing something to help those people who cries for help, yes, there are many organizations that do everything they can to help people, but I am talking about you and me, about ordinary people. We are so blinded that we can’t even see other problems that are smaller, but which are ruining our world from the inside. I’m talking about social problems about sexism, about racism, about homophobia and in this case we can do something, we can change everything. I want to live in a world, where people respect each other, where everyone has equal rights, where you are not getting hate just because of your race or sexual orientation, where you can just be who you are. And if you think that you can’t change anything at your own, you are truly mistaken, you can do anything, we can do what we desire, we have to fight for what we want, we have to fight for equality, we have to fight for peace on the earth.

Հայոց լեզու · Uncategorized

Առաջադրանք

 Որտեղ անհրաժեշտ է, գրիր կրկնակ տառ.

1)      տզզալ, կտտանք, ծաղկափթիթ, լուսատտիկ

2)      ուղղամիտ, ծառուղի, աբբահայր, ընդդիմանալ

3)      Հելլադա, Աքիլլես, Հո-անդիա, Վիեննա

4)      ֆիննական, խշշալ, հովվերգություն, բալլադ

5)      իննսունական, բուդդայական, բնօրրան, մրրկահավ

6)      ճռճռալ, միատարր, վշտալլուկ, այբբենական

 

Ուղղիր տեքստում  ուղղագրական սխալները 

Անթափանց, սթսռթացնող խոնավությամբ թաթաղված էր օդը: Ցուրտ գիշերով Օխոտյան ափի ողջ երկայնքով մղվում էր երկու ընբոստ տարերգի անհաշտ ընբիշային պայքարը. Ցամաքը խոչնդոտում էր ծովի առաջընթացը, ծովը չէր դադարում անընդհատ ցամաքի վրա հարձակվելուց, մակնթացությունից:

Որ  բառերում անհրաժեշտ է,  գրիր  յ:

1. Իսրայել, Կարոյի, միություն, կրի-ա

2. հայելի, Ռաֆայել, գայիսոն, ն-արդ

3. բամ-ա, վերարկուի, ծի-ածան, երգե-ի

4. միմ-անց, օվկ-անոս,  միլ-արդ, ժան-ակ

 Ո՞ր շարքի բոլոր բառերն են գրվում գծիկով:

ալ կարմիր, բուք-բորան, դեփ-դեղին, կողք կողքի

վերև-ներքև), դեմ դիմաց, դեսից-դենից, մանր-մունր

գիշեր-ցերեկ, ոչ ոք, ստեպ-ստեպ, տուն թանգարան

ժամ(պատարագ), գնացող(եկող), պատեհ(անպատեհ), առոք(փառոք)

Որտեղ անհրաժեշտ է, գրիր մեծատառով:

1. խրիմյան հայրիկն ասաց, որ վաղը ևեթ կկարգադրի, որ մասիսի հողից, երասխի ջրից ու հայաստանի ծաղիկներից մի քիչ վերցնեն և ուղարկեն վենետիկ:

2. հայաստանի գրեթե բոլոր քաղաքները` վան, բագավան, կարին, երվանդաշատ, վաղարշապատ, նախիջևան, արտաշատ, բռնված էին պարսից զորքով

3. վրաց միհրդատ թագավորը վարդանի համհարզին ընդունեց պալատի վեհաշուք դահլիճում թարգմանի ներկայությամբ: