Հայոց լեզու · Uncategorized

Առաջադրանք

 Որտեղ անհրաժեշտ է, գրիր կրկնակ տառ.

1)      տզզալ, կտտանք, ծաղկափթիթ, լուսատտիկ

2)      ուղղամիտ, ծառուղի, աբբահայր, ընդդիմանալ

3)      Հելլադա, Աքիլլես, Հո-անդիա, Վիեննա

4)      ֆիննական, խշշալ, հովվերգություն, բալլադ

5)      իննսունական, բուդդայական, բնօրրան, մրրկահավ

6)      ճռճռալ, միատարր, վշտալլուկ, այբբենական

 

Ուղղիր տեքստում  ուղղագրական սխալները 

Անթափանց, սթսռթացնող խոնավությամբ թաթաղված էր օդը: Ցուրտ գիշերով Օխոտյան ափի ողջ երկայնքով մղվում էր երկու ընբոստ տարերգի անհաշտ ընբիշային պայքարը. Ցամաքը խոչնդոտում էր ծովի առաջընթացը, ծովը չէր դադարում անընդհատ ցամաքի վրա հարձակվելուց, մակնթացությունից:

Որ  բառերում անհրաժեշտ է,  գրիր  յ:

1. Իսրայել, Կարոյի, միություն, կրի-ա

2. հայելի, Ռաֆայել, գայիսոն, ն-արդ

3. բամ-ա, վերարկուի, ծի-ածան, երգե-ի

4. միմ-անց, օվկ-անոս,  միլ-արդ, ժան-ակ

 Ո՞ր շարքի բոլոր բառերն են գրվում գծիկով:

ալ կարմիր, բուք-բորան, դեփ-դեղին, կողք կողքի

վերև-ներքև), դեմ դիմաց, դեսից-դենից, մանր-մունր

գիշեր-ցերեկ, ոչ ոք, ստեպ-ստեպ, տուն թանգարան

ժամ(պատարագ), գնացող(եկող), պատեհ(անպատեհ), առոք(փառոք)

Որտեղ անհրաժեշտ է, գրիր մեծատառով:

1. խրիմյան հայրիկն ասաց, որ վաղը ևեթ կկարգադրի, որ մասիսի հողից, երասխի ջրից ու հայաստանի ծաղիկներից մի քիչ վերցնեն և ուղարկեն վենետիկ:

2. հայաստանի գրեթե բոլոր քաղաքները` վան, բագավան, կարին, երվանդաշատ, վաղարշապատ, նախիջևան, արտաշատ, բռնված էին պարսից զորքով

3. վրաց միհրդատ թագավորը վարդանի համհարզին ընդունեց պալատի վեհաշուք դահլիճում թարգմանի ներկայությամբ:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s