Հայոց լեզու

Հայոց լեզու

 

1. Հետևյալ բառերի տառերի վերադասավորումով կազմել նոր բառեր.

մշակ-մաշկ

ափսե֊փեսա

սրահ֊հարս

ժանր֊նժար

վիճակ֊կավիճ

ագռավ֊վագտ

վտակ֊վտակ

մկրատ֊ մտրակ

պարկ

վկա֊կավ

Continue reading “Հայոց լեզու”

Advertisements
Հայոց լեզու

Առաջադրանք հայոց լեզվից, 01,10

 

1. Կետերի փոխարեն գրի´ր տրված բառերից մեկը:
Որթերի մեջ անծանոթ մի աղջիկ տեսա: (որդ, որթ)
Որդերի պատճառով ձկնորսության չգնացի: (որդ. որթ)
Շատ հաջող ավարտ ունեցավ մեր ձեռնարկը: (հաջող, հաչող)
հաչող շանը կծան չի լինում: (հաջող, հաչող)
Երեխայի կտրիչ ատամներն արդեն դուրս էին եկել: (կտրիչ, կտրիճ)
Իմ բոլոր կտիճ ընկերները հավաքվել են այսօր: (կտրիչ, կտրիճ

Continue reading “Առաջադրանք հայոց լեզվից, 01,10”