Թարգմանություն

.

Վախե էն կյետան, վըեր վըեչ վշշամ ա, վըեչ թըշշամ: է:
Ախպերը ախպորը մեռնելը օզիլ չի, ամմա փիս ապրելը կոզի:
Էն վաղ ար, վըեր էշը կաղ ար:
Ծյունին տակեն յեխտը կյարունքը պեց կըինի:

ձյան տակի կեղտը գարունը կբացի:

Վըեննըտ յորղանըտ ըգյորա մեկնե:

ոտքտ վերմակի չափ մեկնիր

Կյառնը կյուլին պահ չըն տալ:

գառը գայլին պահ չէն տալիս
Ուրուշու ծին եր ինողը ճելլի վըեր կըկյա:

ուրիշի ձին նստողը շուտ կիչնի
Շանը քըշտավը առանց մըհակ քինիլ չըն:

շան կողկով արանց մահակի չեն անցնի

Քուռանա էն աշկը, վըեր առաջ ուրան չի տըեսնալ:

կուրանա այն աչքը որը առաջինը իրեն չի տեսնում:

Միչև խելունքը մտածե, պելը կետը անց կըկենա:

մինչեվ խելոքը մտածի հիմարը գետը կանցնի

Շոնը շանը վըեննը կոխել չի:

շունը շան ոտը չի տրորի
Կըռվումը չամենչ չըն պըժենում:

կռվի մեջ չամիչ չեն բաժանում
Լյավ արտեն մաչին էլ կածուկ կըինի:ծ

լավ արտի մեջել փուշ կլինի
Հիշքան սարը պեցուր ինի, կըլխեն ծունը շատ կըինի:

ինչքան սարը բարձր լինի գլխի ձյունը շատ կլինի
Թա չոր ծառը կընանչի, անխրատն էլ կհըմանչի:

երբ որ չոր ծառը կանաչի, անխելքնել կամաչի:
Լյավ ծաղկեն յրան մըղրաճանջ շատ կըինի:

լավ ծաղկի վրա մեղու շատ կլինի:
Կընգանը քանդած տոնը աստված էլ չի կարել շինի:

կնոչ քանդած տունը աստվածել չի կարուցի
Փուլը մարթին տանում ա երգինքը, մնել ընդըղան վըեր քցում:

փողը մարդուն տանում է երկին մեկ ել այնտեղից ներքև նետում:
Կործեն շատը խրեգյ խոսողը կանե:

գործի շատը քիչ խոսողը կանի
Մարթ ուրան կծոն լյավ ա օտում, քան ուրիշի մեղրը:

մարթ իր կծուն ավելի լավ է ուտում քան ուրիշի մեղրը:
Ըրբան ճըռռալին տըեղ, ըրբաչին ա ճըռռում:

սայրը ճռալու փոխարեն, սայլվորն է ճռում:
Յըմուշին լյավը աղվեսն ա օտում:

սեծի լավը աղվեսն է ուտում:
Փըշըկատարը մինչև կեսօր տուզնը կըմնա:

արհեստավորը մինջեվ կեսոր սոված կմնա
Հացետ մինը կըեր, մինը՝ մատաղ ըրա:

հացիդ մեկը կեր, միուսը բաժանիր
Սև չամենչը խանեն ջուբումը կըինի:

սեվ չամիչը խանի գրպանում կլինի:
Շարունակելի
Առաջադրանք:
Առած-ասացվածքները դարձնել գրական հայերեն

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s