Գրականություն · Uncategorized

Եղիշե Չարենց ծննդավայր

Կարսը Չարենցի ծննդավայրն է։ Կարսի հիմնադրումը վերագրվում է 4-րդ դարին։ Հին շրջանի մատենագիրներըԿարսը կոչում են «Կարուց բերդ»: Կարս քաղաքի ծնունդը հաշվվում է 10-11-րդ դարերից, հենց այդժամանակներից էլ ավելի որոշակի են քաղաքին վերաբերող տեղեկությունները մատենագրական աղբյուրներում։928-961թթ. Կարսը Բագրատունիների, 963-ից` Վանանդի թագավորության մայրաքաղաքն էր։ 1065թ. սելջուկներըգրավում են քաղաքը, որն այնուհետև անցնում է մերթ սելջուկների, մերթ պարսիկների, ապա թուրքերի ձեռքը։1877-78թթ ռուս-թուրքական պատերազմից հետո քաղաքն անցնում է Ռուսաստանի տիրապետությանը, 1921-ինԿարսի պայմանագրով կրկին անցնում Թուրքիային։ Ապագաբանաստեղծի մանկություննուպատանեկությունըանցել են Կարս քաղաքում։ Չունենալով սեփական բնակարան՝ նրանք (Սողոմոնյաններիընտանիքը) ապրել են Կարսի տարբեր թաղամասերում:
Հայտնի է, որ Կարսն ուներ երեք գրախանութ, որոնց մշտական հաճախորդներից էր պատանի Եղիշեն։ Իսկ որ նագրքեր շատ էր գնում‚ հաճախ սնունդի ու հագուստների հաշվին, վկայում են ընկերները։

Աղբյուր:

Մայրենի · Գրականություն

Եղիշե Չարենցը կենսագրություն

Եղիշե Չարենցը (Եղիշե Սողոմոնյան), ծնվել է 1897թ. մարտի 25-ին Կարս քաղաքում բազմազավակ հայի ընտանիքում:1908թ Չարենցն ընդունվել է Կարսի վարժարան, ուր դպրոցական «Գարուն» ալմանախում հրատարակվել են նրա բանաստեղծությունները: Ստանալով հնգամյա կրթություն, արդեն ձևավորվող պոետն իր գիտելիքները հարստացրել է անդադար կարդալու միջոցով:1914թ Կարսում լույս է տեսել գրողի «Չարենց» գրական կեղծանունով «Տխուր ու գունատ աղջկա 3 երգերը…» բանաստեղծությունների ժողովածուն:

Ազգային ազատագրական պայքարն և Առաջին Աշխարհամարտը Եղիշե Չարենցի մեջ սպանում են պատանեկան երազները: Նա կամավորական է գրվում եւ միանում Արեւմտյան Հայաստանը զավթիչներից ազատելու շտապող մարտիկներին: Այդ տարիներին նա ստեղծում է իր լավագույն գործերից մեկը` «Դանթեական առասպելը», որում նկարագրում էր 20-րդ դարասկզբի պատերազմի սարսափները:

Ռուսերեն · Uncategorized

Гомофобия

В мире есть много проблем, но я хочу остановится на социальном неравенстве. Людей дискриминируют из-за расовой принадлежности, из-за их пола, из-за сексуальной ориентации, или из-за предпочтениях в стиле одежды и.т.д. Не смотря на то что мы живем в 21ом веке до сих пор в странах как Афганистан, Нигения, Сирия, Пакистан иметь не традициную сексулньную орентацию наказаймо смертью и это не полный список стран. Но есть так и страны где быть другим не запрещено законом, но там люди подвергаются давлению со стороны общества. В обществе как и в других группах людей есть лидеры и те кто слепо следует за ними. Лидерами являются те у кого есть свой голос и те кто могут пользоваться им, но это не означает что они говорят во благо всем итд. Очень часто, или почти всегда люди следуют какой то идеи о которой понятие даже не имеют. Напремер в Россие был проводен опрос где люди спрашивале прохожих как отнаслись они к гомофобие, и почти все сказали что они плохо относятся к гомофобом и что нельзя иметь какую либо ориентацию кроме гетеро. И здесь у меня возникает вопрос, почему люди говорят о чем то, так громко если сами не имеют понятие о чем говорят,  потому что любое их слово может повлиять на жизни около 300 миллион людей.

 

 

Հայոց լեզու

Գործնական աշխ․ 

  1. Ընդգծի՛ր այն բառերը, որոնց մեջ կա քար արմատը:

Պայքար, կայծքար, որձաքար, քարտեզ, քարատակ, քարբ, Պորտաքար, քարտուղար, նախշքար, երկնաքար, քանքար:

2. Ո՞րն է ավելորդ:

Պատշար, դարբին, բրուտ, ատաղձ, մատռվակ, հյուսն, քարտաշ, որմնադիր

3. Ո՞ր հատուկ անունը օրինաչափությանը չի ենթարկվում:

Տրդատ, Արա, Գևորգ, Աննա, Շավարշ, Ալիսա, Նվարդ, Մարիամ:

4. Ո՞ր բառերն օրինաչափությանը չեն ենթարկվում:

Լեռնցի, փաստացի, արևելցի, հարևանցի, հարավցի, թռուցի, բազմաբերդցի, գերազանցի, ուռուտցի:

5. Ինչպե՞ս ենք անվանում, ընտրիր յուրաքանչյուրին համապատասխան անունը:

Սպիտակ ձիուն –

Շիկակարմիր ձիուն – շառատ

Թխակարմրին –

Մոխրագույնին –

Սև ու ճերմակավունին – ճանճկեն

Ասպարափայլին –

Ճերմակ, աշխետ, շառատ, մողոշիկ, պաշո, ճանճկեն:

6. Տրվածներից որո՞նք, ավելանալով խոսք բառին, չեն արտահայտի փոխաբերական իմաստ:

Ծանր, կեղտոտ, կիսատ, մահացու, ուրախ, կցկտուր, տեղին, թթու:

7. Քանի՞ հնչյունափոխված բառ կա նախադասության մեջ:

Առվի եզրին կանգնած՝ նա հանկարծ նկատեց դստեր՝ ջրերի վրայով վազող կարմրավուն ծաղկազարդ գլխաշորը:

8. Հ. Թումանյանի հետևյալ ասույթներից ու թևավոր խոսքերից ո՞րը ո՞ր բացատրությանն է համապատասխանում: Նշի´ր նաև, թե որ ստեղծագործությունից է:

«Էս սարն իմն է», «Մեր ապրուստն ինչ է՝ մի կտոր չոր հաց, էն էլ հրե՜ն հա՝ երկնքից կախված» «Պսակեցին Մարոյին, տվին չոբան Կարոյին», «Բալը թանկ է», «Բանը հասավ դիվանբաշուն», «Տանը վե´ր ընկիր՝ իլիկ պտտիր», «Է՜յ, գիտի օրեր, որտեղ եք կորել»

Ավելորդ շռայլություն չցուցադրելու համար –

Դեռահաս աղջկան կայացած տղամարդու հետ ամուսնանալիս –

Գործը դատարան հասնելու դեպքում –

Տղամարդու արժանապատվությունը վիրավորելիս –

Աղքատ մարդու վաղվա օրվա անորոշությունը շեշտելիս –

Անցյալի քաղցր հուշեր հիշելիս –

Հանրային սեփականությանը տիրանալու դեպքում –

9. Լրացրո՛ւ Թումանյանի քառյակի բաց թողնված բառերը:

Տիեզերքում աստվածային մի ճամփորդ է իմ հոգին.

Երկրից անցվոր, երկրի փառքին անհաղորզ է իմ հոգին.

Հեռացել է ու վերացել մինչ աստղերը հեռավոր

Վար մնացած մարդու համար արդեն խորթ . է իմ հոգին: