Հայոց լեզու · Uncategorized

Առաջադրանքներ

Ո՞ր շարքի բոլոր բառերնենխոսքի մասեր․

ա. ածական, մակբայ, ենթակա, բայ
բ. որոշիչ, դերանուն, գոյական, վերաբերական
գ. մակդիր, ածանց, թվական, հոլովում
դ. դերանուն, կապ, ձայնարկություն, շաղկապ

2. Ո՞ր շարքում չկա որևէխոսքիմաս․
ա. բայ, կապ, վերաբերական
բ. խնդիր, ստորոգյալ, առում
գ. մակբայ, ձայնարկություն, շաղկապ
դ. գոյական, թվական, դերանուն

 1. Ո՞րն է խոսքի մաս․
  ա. հոլով
  բ. դերբայ
  գ. ածական
  դ. խոնարհում4. Ո՞րը խոսքի մաս չէ․
  ա. կոչական
  բ. շաղկապ
  գ. ձայնարկություն
  դ. ածական

  ԳՈՅԱԿԱՆ ԱՆՈՒՆ

 2. Ո՞ր շարքի բոլոր բառերնենգոյականներ․
  ա. վերելակ, հնչուն, փչակ
  բ. շեշտակի, հանք, հնչուն
  գ. արցունք, հայուհի, վայրէջք,
  դ. ուղղակի, փափկասուն, փախուստ
 3. Ո՞ր շարքում ենմիայնգոյականներ․

ա. սեր, սիրելի, տիկին
բ. օր, անձրև, գինի
գ. ատաղձ, գուղձ, ցնծագին
դ. ջուր, ծորակ, ջրառա

Continue reading “Առաջադրանքներ”

Հայոց լեզու

Գործնական աշխ․ 

 1. Ընդգծի՛ր այն բառերը, որոնց մեջ կա քար արմատը:

Պայքար, կայծքար, որձաքար, քարտեզ, քարատակ, քարբ, Պորտաքար, քարտուղար, նախշքար, երկնաքար, քանքար:

2. Ո՞րն է ավելորդ:

Պատշար, դարբին, բրուտ, ատաղձ, մատռվակ, հյուսն, քարտաշ, որմնադիր

3. Ո՞ր հատուկ անունը օրինաչափությանը չի ենթարկվում:

Տրդատ, Արա, Գևորգ, Աննա, Շավարշ, Ալիսա, Նվարդ, Մարիամ:

4. Ո՞ր բառերն օրինաչափությանը չեն ենթարկվում:

Լեռնցի, փաստացի, արևելցի, հարևանցի, հարավցի, թռուցի, բազմաբերդցի, գերազանցի, ուռուտցի:

5. Ինչպե՞ս ենք անվանում, ընտրիր յուրաքանչյուրին համապատասխան անունը:

Սպիտակ ձիուն –

Շիկակարմիր ձիուն – շառատ

Թխակարմրին –

Մոխրագույնին –

Սև ու ճերմակավունին – ճանճկեն

Ասպարափայլին –

Ճերմակ, աշխետ, շառատ, մողոշիկ, պաշո, ճանճկեն:

6. Տրվածներից որո՞նք, ավելանալով խոսք բառին, չեն արտահայտի փոխաբերական իմաստ:

Ծանր, կեղտոտ, կիսատ, մահացու, ուրախ, կցկտուր, տեղին, թթու:

7. Քանի՞ հնչյունափոխված բառ կա նախադասության մեջ:

Առվի եզրին կանգնած՝ նա հանկարծ նկատեց դստեր՝ ջրերի վրայով վազող կարմրավուն ծաղկազարդ գլխաշորը:

8. Հ. Թումանյանի հետևյալ ասույթներից ու թևավոր խոսքերից ո՞րը ո՞ր բացատրությանն է համապատասխանում: Նշի´ր նաև, թե որ ստեղծագործությունից է:

«Էս սարն իմն է», «Մեր ապրուստն ինչ է՝ մի կտոր չոր հաց, էն էլ հրե՜ն հա՝ երկնքից կախված» «Պսակեցին Մարոյին, տվին չոբան Կարոյին», «Բալը թանկ է», «Բանը հասավ դիվանբաշուն», «Տանը վե´ր ընկիր՝ իլիկ պտտիր», «Է՜յ, գիտի օրեր, որտեղ եք կորել»

Ավելորդ շռայլություն չցուցադրելու համար –

Դեռահաս աղջկան կայացած տղամարդու հետ ամուսնանալիս –

Գործը դատարան հասնելու դեպքում –

Տղամարդու արժանապատվությունը վիրավորելիս –

Աղքատ մարդու վաղվա օրվա անորոշությունը շեշտելիս –

Անցյալի քաղցր հուշեր հիշելիս –

Հանրային սեփականությանը տիրանալու դեպքում –

9. Լրացրո՛ւ Թումանյանի քառյակի բաց թողնված բառերը:

Տիեզերքում աստվածային մի ճամփորդ է իմ հոգին.

Երկրից անցվոր, երկրի փառքին անհաղորզ է իմ հոգին.

Հեռացել է ու վերացել մինչ աստղերը հեռավոր

Վար մնացած մարդու համար արդեն խորթ . է իմ հոգին:

Հայոց լեզու

Գործնական աշխատանք

 

Ընտրիր ընդգծված բառերից ճիշտը և տեղադրիր նախադասության մեջ:

1. Նրա խոսքի վերջին մասը բուռն քննարկումների տեղիք տվեց:
2. Հարևանի քար անտարբերությունը վրդովել, էր ծերունուն:
3. Մեր նախնիների մասին, ավանդությունը  պատմում է նրանց սխրանքների մասին:
4. Դու շատ թյուր, կարծիք ունես իմ ընդունակությունների մասին:
5. Այս տարի մեր գյուղում, այգեբացը սկսվեց մարտի վերջին:
6. Աշխենի գեղեցիկ գանգուրները, սասանվում էինքամուց:
7. Հենց բլրի վրա էլ Արգիշտին, զարկեց իր վրանը:
8. Վկաները, ցուցումունք տալիս շատ էին հուզվում:
9. Հեղինեի հնչուն, ծիծաղը շատ էր ոգևորել բոլորին:
10., հանձինս ընկերների նա շատ լավ բարեկամներ ուներ:

Հայոց լեզու · Uncategorized

Է-ե-ի ուղղագրական վարժություններ

Բաց թողած տեղերում լրացրու Է կամ Ե.
ա) այժմեական, ամենաէական, աներկյուղ, առերևույթ, առէջ, բազկերակ, գետեզր, գոմեշ, դողերոցք, ելևէջ, եղերերգ, երբևէ, էլեկտրաեռակցել, եմ, ինչևիցե, մանրէ, հնեաբան, մանրէաբան, չեն, չէիր, որևէ, չէինք, ստորերկրյա, ևեթ, ափսե, տնետուն, առօրէական:

բ) աներևույթ, էական, էլեկտրաեներգիա, էջմիածին, ենք, ինչևէ, լայնեզր, խուռներամ, ծովեզր, կիսաեփ, հրեշ, մանրէասպան, մեջք, միջօրե, նորեկ, նրբ-րանգ, ողբռրգակ, որևիցե, չէի, պատնեշ, ջէկ, վերելակ, տիեզերք, ցայգերգ, նախօրէ, էինք, երբեք, բացեիբաց:

գ) աներևակայելի, անէական, աշտե (նիզակ), առերես, առօրէական, բազմերանգ, գրեթէ, երբևիցե, երբևէ, որևիցե, որևէ, ինչևիցէ, ինչևէ, երփներանգ, էակ, լայնէկրան, նրբերշիկ, չէր, վայրեջք, Վարդգես, վերելք, վերերկրյա, ցերեկ, այժմէական, արծաթե, դողթրոցք, թանկարժեք, իհարկե, հայելի:

Հայոց լեզու · Uncategorized

Ուղղագրական վարժություն: Օ-Ո

Բաց թողած տեղերում լրացնել Օ կամ Ո.
ա) ականջօղ, ամենօրյա, այդօրինակ, այսօր, անդորրություն, անոթ, անողնաշար, անողոք, անօրակ, անօգտակար, ապօրինի, բարձրորակ, բարօրություն, գիշերուզոր, դեղնազոծ, երկարօրյա, եղբորորդի, հնօրյա, քնքշորեն, օթոց, օրըստօրե, օրոցք:

բ) ամանօր, ամենաօրակյալ, անօդ, անորսալի, անօթևան, առօրեական, արագոտն, արծաթազօծ, արջաորս, բնօրրան, գանգոսկր, գիշերօթիկ, երկորյակ, ընդօրինակել, թիկնօթոց, թռչնորս, լացուկոծ, յուրօրինակ, վատօրակ:

գ) անօրինակ, արևազոծ, բարօրակ, եռօրյա, հնաոճ, հնգօրյակ, հոտնկայս, հրանոթ, ճռվողյուն, մեղմօրեն, մեղմօրոր, միջօրե, նմանօրինակ, նորաոճ, շորորալ, ողորկ, ոսկեզոծ, ով,որբանոց, չօգնել, պնդօղակ, սևօրակ:
դ/ ամանօրյա, անօգուտ, խաղաղօվկիանոսյան, կեսօր, հակաօդային, հատօրյակ, հօգուտ, հողմակօծ, հօդս ցնդել, նախորոք, ոսկեօղ, ոտանավոր, չարորակ, չոգտվել, պարզորոշ, վաղօրդայն, ով, քեռորդի, օդապարիկ, օթյակ:

ե/ անօրեն, առօրյա, բացօթյա, զօրուգիշեր, կիրակնօրյա, կրկնօրինակ, հանապազօրյա, հանրօգուտ, հոգս, միջօրեական, հանապազօրդ,  միօրինակ, նախօրե, չօգտագործել, ջրօրհնեք, սառնօրակ, վառոդ, տարորոշել, տնօրեն, փղոսկր, օդանավ, օրրան:

զ/արփիազօծ, հակաօրինական, հայորդի, նորօրյա, նրբորեն, շաբաթօրյակ, ովքեր, չօգևորել, վաղորդայն, վաղորոք, տոթ, տարօրինակ, տափօղակ, ցածրորակ, փող, փորձան-թ, փոխօգնություն, օթևան, օվկիանոս, օրեցօր, օրօրոց: