Եթե ես մեկնեի Վան

New Microsoft PowerPoint Presentation

Advertisements

Աշխարհը նախքան 1-ին աշխարհամարտը սկսվելը: Բալկանյան ճգնաժամ:

  • Որ՞ երկրներն էին ներառված այդ ճգնաժամի մեջ:

Բուլղարիա, Հունաստան, Սերբիա, Չեռնոգորիա ու Թուրքիայի

  • Որոնք՞ էին պատճառները:

Տարացքային պատճառները և այն հիմնահառցերը որոնք, սկիզբեին առել բեռլինի վեհաժողովից:

  • Որ՞ երկրների հհամար էր հատկապես կարևոր Բալկանյան հիմնահարցը:

Թուրքիան, Սերբիան, Չեռնոգորիան, Հունաստանը:

  • Ինչպիսի՞ լուծումներ տրվեցին հարցին:

Թուրքյան հարցը փակեցին հայկական ցեղասպանությունով:

 

 

Լոնդոնի և լոզամի կոնֆերանսներ

  • Որոնք՞ էին կոնֆերանսի գումարման պատճառները

Կոնֆերանսը գումարվել է, որպեսզի հարթել խնդիրները երկրների մեջ:

  • Որոնք էին հայերի նպատակները այդ կոնֆերանսներում

Ստեղծել Հայկական ազգային օջախ:

  • Ովքեր՞ շահեցին կոնֆերանսների արդյունքում

Ռուսաստանը, Թուրքիան, Անգլիան:

  • Որ՞ գործոնները խոչընդոտներ հանդիսացան հայերի համար

Սևրի պայմանագրի խախտումը և ռազմական գործունեությունը:

  • Ինչպիսին՞ կլիներ Հայաստանի կարգավիչակը, եթե իրականացվեին նախատեսվող քայլերը:

Կլիներ մեծ ազատ Եվրոպայի կառավարություն:

Գլոբալիզացիան մեր օրերում

 

  • Ինչ է՞ գլոբալիզացիան, երբ է՞ այն սկսվել

Գլոբալիզացիան ստեղծվել է անմիջապես մարդու ստեղծման պահից:

  • Ինչպիսի՞ միջոցներ են կիրառվում գլոբալիզացված աշխարհի ստեղծման համար:

Ավելի են հասանելի դառնում տրանսպորտային միջոցները:

  • Ինչպիսին է՞ գլոբալիզացիոն գործընթացների ազդեցությունը արդի աշխարհի վրա:

Ամեն ինչ ավելի հասանելի կդառնա:

  • Իմնչպես՞ եք պատկերացնում գլոբալիզացված աշխարհ հասկացությունը:

Կլինի մեկ ընդհանուր լեզու:

  • Արդյոք՞ կցանկանայիք ապրել գլոբալիզացված աշխարհում:

Ոչ, որովհետև ազգային առժեքները կկորեն:

Առաջին համաշխարհային պատերազմի ավարտը. Վերսալ-Վաշինգտոնյան համակար

Ինչպիսի՞ ավարտ ունեցավ Առաջին համաշխարհային պատերազմը

Պատերազմն ավարտվել է Անտանտի հաղթանակով.

Որ՞ կայսրությունների փլուզման  պատճառ դարձավ Աշխարհամարտը;

Փլուզվել են ԱվստրոՀունգարական, Օսմանյան, Ռուսական, Թուրքական կայսրությունները:

Ինչ է՞ իրենից ներկայացնում Վերսալ-Վաշինգտոնյան համակարգ ասվածը:

ՎերսալՎաշինգտոնյան համակարգ ասվածը դա հաշտության պայմանագիր է:

Հին Հունաստանի Մշակույթ

Հին Հունաստանի Մշակույթ

 

Հեշտ

1.Երբ է Հին Հունաստանի մշակույթը բարձր զարգացման հասել:

 

Միջին

1.(Մ.ա.թ.) Որ դարում է ստեղծվել Հունական գիրը:

 

Դժվար

1.(Մ.թ.ա.)Երբ է սկզբնավորովել հին Հունաստանի Թատրոնը:

 

Դժվարագույն

1.(Մ.թ.ա.)Փյունիկիայում, որ  դարում է ստեղծվել 22 նշանից բաղկացած այբուբեն, որը հետագայում փոխառել են Փոքր Ասիայի ժողովուրդները և հույները։

 

Պատասխաններ

《Հեշտ》

1.Հին Հունաստանի մշակույթը բարձր զարգացման է հասել մ. թ. ա. XI–IX դարերից մինչև մ. թ. IV դարը։

《Դժվար》

1.Մ. թ. ա. XI դարում Փյունիկիայում ստեղծվել է 22 նշանից բաղկացած այբուբեն, որը հետագայում փոխառել են Փոքր Ասիայի ժողովուրդները և հույները։

《Միջին》

1.Հունական գիրը ստեղծվել է մ. թ. ա. VIII դարում:

 

Դժվարագույն

1.Հին Հունական թատրոնը սկզբնավորվել է մ. թ. ա. VI դարում: