Աշխարհը նախքան 1-ին աշխարհամարտը սկսվելը: Բալկանյան ճգնաժամ:

 • Որ՞ երկրներն էին ներառված այդ ճգնաժամի մեջ:

Բուլղարիա, Հունաստան, Սերբիա, Չեռնոգորիա ու Թուրքիայի

 • Որոնք՞ էին պատճառները:

Տարացքային պատճառները և այն հիմնահառցերը որոնք, սկիզբեին առել բեռլինի վեհաժողովից:

 • Որ՞ երկրների հհամար էր հատկապես կարևոր Բալկանյան հիմնահարցը:

Թուրքիան, Սերբիան, Չեռնոգորիան, Հունաստանը:

 • Ինչպիսի՞ լուծումներ տրվեցին հարցին:

Թուրքյան հարցը փակեցին հայկական ցեղասպանությունով:

 

 

Լոնդոնի և լոզամի կոնֆերանսներ

 • Որոնք՞ էին կոնֆերանսի գումարման պատճառները

Կոնֆերանսը գումարվել է, որպեսզի հարթել խնդիրները երկրների մեջ:

 • Որոնք էին հայերի նպատակները այդ կոնֆերանսներում

Ստեղծել Հայկական ազգային օջախ:

 • Ովքեր՞ շահեցին կոնֆերանսների արդյունքում

Ռուսաստանը, Թուրքիան, Անգլիան:

 • Որ՞ գործոնները խոչընդոտներ հանդիսացան հայերի համար

Սևրի պայմանագրի խախտումը և ռազմական գործունեությունը:

 • Ինչպիսին՞ կլիներ Հայաստանի կարգավիչակը, եթե իրականացվեին նախատեսվող քայլերը:

Կլիներ մեծ ազատ Եվրոպայի կառավարություն:

Գլոբալիզացիան մեր օրերում

 

 • Ինչ է՞ գլոբալիզացիան, երբ է՞ այն սկսվել

Գլոբալիզացիան ստեղծվել է անմիջապես մարդու ստեղծման պահից:

 • Ինչպիսի՞ միջոցներ են կիրառվում գլոբալիզացված աշխարհի ստեղծման համար:

Ավելի են հասանելի դառնում տրանսպորտային միջոցները:

 • Ինչպիսին է՞ գլոբալիզացիոն գործընթացների ազդեցությունը արդի աշխարհի վրա:

Ամեն ինչ ավելի հասանելի կդառնա:

 • Իմնչպես՞ եք պատկերացնում գլոբալիզացված աշխարհ հասկացությունը:

Կլինի մեկ ընդհանուր լեզու:

 • Արդյոք՞ կցանկանայիք ապրել գլոբալիզացված աշխարհում:

Ոչ, որովհետև ազգային առժեքները կկորեն:

Առաջին համաշխարհային պատերազմի ավարտը. Վերսալ-Վաշինգտոնյան համակար

Ինչպիսի՞ ավարտ ունեցավ Առաջին համաշխարհային պատերազմը

Պատերազմն ավարտվել է Անտանտի հաղթանակով.

Որ՞ կայսրությունների փլուզման  պատճառ դարձավ Աշխարհամարտը;

Փլուզվել են ԱվստրոՀունգարական, Օսմանյան, Ռուսական, Թուրքական կայսրությունները:

Ինչ է՞ իրենից ներկայացնում Վերսալ-Վաշինգտոնյան համակարգ ասվածը:

ՎերսալՎաշինգտոնյան համակարգ ասվածը դա հաշտության պայմանագիր է: