Ռուսերեն · Uncategorized

Грамматика

240. а) Восстановите текст, заполнив пропуски.
Поезд подъехал к станции метро, и Виктор вошёл в вагон. Он открыл
портфель и увидел, что в портфеле не было книги. Недалёко от него стоял мужчина, который читал книгу. Виктор подошел к этому мужчине и начал читать эту
книгу. Виктору было очень интересно читать, потому-что это был детектив. Когда поезд подошёл к станции, мужчина вышел из вагона. В это время в вагон вошла молодая женщина с журналом «Юность». Она открыла его и начила читать. Виктор быстро подошёл к этой женщине и тоже начал читать её журнал. Там был рассказ о любви. Но поезд подошел к станции, женщина быстро закрыла журнал, и вишла из вагона. Виктору стало скучно. Вдруг он увидел девушку, которая тоже скучала. Виктор подошел к ней и спросил её, почему она не читает. Она подумала и ответила ему, что, наверное, она забыла свою книгу в институте. Они начали разговаривать о книгах, любимых писателях, об известных артистах. На следущий день они снова встретились в метро возле станции. У них были книги, но они не читали их. Они подошли друг к другу и начали разговаривать

259. Закончите предложения.
1. Если вы увидите Хуана, передайте ему, что я купил ему книгу, которую он очень хотел 2. Когда я вошла в комнату,
я увидела я Кристина смотрела фильм 3. Антон сфотографирует своих друзей, если они заплатят ему денег 4. Мой брат поступит в
институт, если, он сдаст экзамен 5. Когда я окончу институт, я пойду работать врачом 6. Если моя сестра пришлёт мне фотографии, я сделаю копии и отправлю тебе 7. Когда вы приедете в город, узнайте, где живет Максим чтобы я смог отправить ему посылку 8. Пошлите телеграмму Андрею, чтобы он знал когда состоится ежегодная встреча музыкантов 9. Принесите мне книги, если в найдете их.

275. Восстановите вопросительные слова.
Я спросил Виктора, 1) Кого он поедет встречать вечером, 2) Кому он послал телеграмму; 3) Кто пригласил его на вечер, 4) кому он хочет помочь, 5) кто заболел,
6) как он себя чувствует, 7) кому он отдал свой учебник.

Գրականություն · Uncategorized

Եղիշե Չարենց ծննդավայր

Կարսը Չարենցի ծննդավայրն է։ Կարսի հիմնադրումը վերագրվում է 4-րդ դարին։ Հին շրջանի մատենագիրներըԿարսը կոչում են «Կարուց բերդ»: Կարս քաղաքի ծնունդը հաշվվում է 10-11-րդ դարերից, հենց այդժամանակներից էլ ավելի որոշակի են քաղաքին վերաբերող տեղեկությունները մատենագրական աղբյուրներում։928-961թթ. Կարսը Բագրատունիների, 963-ից` Վանանդի թագավորության մայրաքաղաքն էր։ 1065թ. սելջուկներըգրավում են քաղաքը, որն այնուհետև անցնում է մերթ սելջուկների, մերթ պարսիկների, ապա թուրքերի ձեռքը։1877-78թթ ռուս-թուրքական պատերազմից հետո քաղաքն անցնում է Ռուսաստանի տիրապետությանը, 1921-ինԿարսի պայմանագրով կրկին անցնում Թուրքիային։ Ապագաբանաստեղծի մանկություննուպատանեկությունըանցել են Կարս քաղաքում։ Չունենալով սեփական բնակարան՝ նրանք (Սողոմոնյաններիընտանիքը) ապրել են Կարսի տարբեր թաղամասերում:
Հայտնի է, որ Կարսն ուներ երեք գրախանութ, որոնց մշտական հաճախորդներից էր պատանի Եղիշեն։ Իսկ որ նագրքեր շատ էր գնում‚ հաճախ սնունդի ու հագուստների հաշվին, վկայում են ընկերները։

Աղբյուր:

Ռուսերեն · Uncategorized

Гомофобия

В мире есть много проблем, но я хочу остановится на социальном неравенстве. Людей дискриминируют из-за расовой принадлежности, из-за их пола, из-за сексуальной ориентации, или из-за предпочтениях в стиле одежды и.т.д. Не смотря на то что мы живем в 21ом веке до сих пор в странах как Афганистан, Нигения, Сирия, Пакистан иметь не традициную сексулньную орентацию наказаймо смертью и это не полный список стран. Но есть так и страны где быть другим не запрещено законом, но там люди подвергаются давлению со стороны общества. В обществе как и в других группах людей есть лидеры и те кто слепо следует за ними. Лидерами являются те у кого есть свой голос и те кто могут пользоваться им, но это не означает что они говорят во благо всем итд. Очень часто, или почти всегда люди следуют какой то идеи о которой понятие даже не имеют. Напремер в Россие был проводен опрос где люди спрашивале прохожих как отнаслись они к гомофобие, и почти все сказали что они плохо относятся к гомофобом и что нельзя иметь какую либо ориентацию кроме гетеро. И здесь у меня возникает вопрос, почему люди говорят о чем то, так громко если сами не имеют понятие о чем говорят,  потому что любое их слово может повлиять на жизни около 300 миллион людей.

 

 

Uncategorized

Ненавистнические высказывания и издевательства – худшая социальная проблема в мире

Все люди в мире разные, одни отличаются цветом волос, друге стилем в одежде, третье цветом кожи или вероисповеданием и.т.д. Суть в том что в мире живет более 7 миллиардов людей и это нормально что все чем то отличаются друг от друга, так и должно было быть. То что не нормально это, требовать от окружающих быть похожими на нас, быть как мы, верить в то что мы верим, любить тех кого мы любим, одеваться как мы одеваемся, и быть как мы. Мы не любим видеть что-то нестандартное, мы в коей степени даже боимся того что не похоже на нас, мы чувствуем угрозу от людей которые мыслят по другому одеваются по другому и живут не так ка мы. Я уверена что никто из нас не хотел бы ходить по улице в толпе людей которые одеты в точ точ как мы, верят в то что мы верим, говорил как мы говорим, любят того кого мы любим, тогда зачем мы требуем от людей быть как мы? Мы жалуемся что другие отличаются от нас но в тоже время не хотим чтобы они были похожи на нас, как так? Из за интернета и соцсетей наше поколение уж чересчур много начало копатся в жизней других людей, и не только знакомых, а даже жизней абсолютно им не знакомых людей. И это не просто заинтересовалась, а за этим следует травля, травля людей когда мы обнаруживаем что они не похожи на нас. И вы можете подумать “и что я просто говорю свое мнение и у меня есть право на мнение” да у вас его есть, но и у других людей есть право быть такими какими они есть. Вы не понимаете что ваше мнение, которое превратилось в издевательство и в оскорбление может всерьез обидеть человека, вы бы не хотели бы чтобы кто то пришел и начал вам указывать как жить во что верить и кого любить, оправдываясь что это сугубо их мнение. Вы бы могли подумать и что? А то-что не толерантность людей к друг другу это очень серьезная проблема, ежегодно в мире около 1.3 миллионов людей пытаются совершить суицид, и 800.000 умирают от суицида. Самоубийство является второй по значимости причиной смерти в мире среди людей в возрасте 15-24 лет. И сейчас подумайте насколько это серьезная проблема, проблема травли людей за то-что кем они являются. Ведь никто бы не покончил собой если бы мы относились друг к другу уважением и пониманием, или на крайний случай сами им не говорили чтобы они покончили собой.