Uncategorized

Ненавистнические высказывания и издевательства – худшая социальная проблема в мире

Все люди в мире разные, одни отличаются цветом волос, друге стилем в одежде, третье цветом кожи или вероисповеданием и.т.д. Суть в том что в мире живет более 7 миллиардов людей и это нормально что все чем то отличаются друг от друга, так и должно было быть. То что не нормально это, требовать от окружающих быть похожими на нас, быть как мы, верить в то что мы верим, любить тех кого мы любим, одеваться как мы одеваемся, и быть как мы. Мы не любим видеть что-то нестандартное, мы в коей степени даже боимся того что не похоже на нас, мы чувствуем угрозу от людей которые мыслят по другому одеваются по другому и живут не так ка мы. Я уверена что никто из нас не хотел бы ходить по улице в толпе людей которые одеты в точ точ как мы, верят в то что мы верим, говорил как мы говорим, любят того кого мы любим, тогда зачем мы требуем от людей быть как мы? Мы жалуемся что другие отличаются от нас но в тоже время не хотим чтобы они были похожи на нас, как так? Из за интернета и соцсетей наше поколение уж чересчур много начало копатся в жизней других людей, и не только знакомых, а даже жизней абсолютно им не знакомых людей. И это не просто заинтересовалась, а за этим следует травля, травля людей когда мы обнаруживаем что они не похожи на нас. И вы можете подумать “и что я просто говорю свое мнение и у меня есть право на мнение” да у вас его есть, но и у других людей есть право быть такими какими они есть. Вы не понимаете что ваше мнение, которое превратилось в издевательство и в оскорбление может всерьез обидеть человека, вы бы не хотели бы чтобы кто то пришел и начал вам указывать как жить во что верить и кого любить, оправдываясь что это сугубо их мнение. Вы бы могли подумать и что? А то-что не толерантность людей к друг другу это очень серьезная проблема, ежегодно в мире около 1.3 миллионов людей пытаются совершить суицид, и 800.000 умирают от суицида. Самоубийство является второй по значимости причиной смерти в мире среди людей в возрасте 15-24 лет. И сейчас подумайте насколько это серьезная проблема, проблема травли людей за то-что кем они являются. Ведь никто бы не покончил собой если бы мы относились друг к другу уважением и пониманием, или на крайний случай сами им не говорили чтобы они покончили собой.

Advertisements
Uncategorized

Ուսումնական 3-րդ շրջան

  • Ժամատախտակ
  • Դասացուցակ
  • Ֆիզկուլտուրա- Վոլեյբոլ
  • Ընտրությամբ գործունեություն- Ռուսերեն, քանդակ, անգլերեն- 6 ժամ ծրագրով
  • Լրացուցիչ կրթություն-  Վինգ Տսուն(երեքշաբթի, հինգշաբթի, շաբաթ)
Հայոց լեզու · Uncategorized

Է-ե-ի ուղղագրական վարժություններ

Բաց թողած տեղերում լրացրու Է կամ Ե.
ա) այժմեական, ամենաէական, աներկյուղ, առերևույթ, առէջ, բազկերակ, գետեզր, գոմեշ, դողերոցք, ելևէջ, եղերերգ, երբևէ, էլեկտրաեռակցել, եմ, ինչևիցե, մանրէ, հնեաբան, մանրէաբան, չեն, չէիր, որևէ, չէինք, ստորերկրյա, ևեթ, ափսե, տնետուն, առօրէական:

բ) աներևույթ, էական, էլեկտրաեներգիա, էջմիածին, ենք, ինչևէ, լայնեզր, խուռներամ, ծովեզր, կիսաեփ, հրեշ, մանրէասպան, մեջք, միջօրե, նորեկ, նրբ-րանգ, ողբռրգակ, որևիցե, չէի, պատնեշ, ջէկ, վերելակ, տիեզերք, ցայգերգ, նախօրէ, էինք, երբեք, բացեիբաց:

գ) աներևակայելի, անէական, աշտե (նիզակ), առերես, առօրէական, բազմերանգ, գրեթէ, երբևիցե, երբևէ, որևիցե, որևէ, ինչևիցէ, ինչևէ, երփներանգ, էակ, լայնէկրան, նրբերշիկ, չէր, վայրեջք, Վարդգես, վերելք, վերերկրյա, ցերեկ, այժմէական, արծաթե, դողթրոցք, թանկարժեք, իհարկե, հայելի:

Uncategorized

Հաշվետվություն

Անգլերեն

Դասավանդողի բլոգ

Discrimination Against Women

Body positivity

Oven or microwave

American University of Armenia

Australia Independence day

My ideal country

English

Հայոց լեզու

Դասավանդողի բլոգ

Ուղղագրական վարժություն: Օ-Ո

Հայոց լեզու

Առաջադրանք հայոց լեզվից, 15.11

Հայոց լեզու 

Հայոց լեզու

Առաջադրանք հայոց լեզվից, 01,10

Գործնական աշխատանք

ջ ճ չ

 

Պատմություն

դասավանդողի բլոգ

Աքեմենյան տերության արքա Դարեհ 1-ինի բարեփոխումները

Աշխարհագրական պայմանների ազդեցությունը եգիպտական քաղաքակրթության ձևավորման վրա

Ի՞նչ քաղաքականություն էր վարում Հայաստանը Արտավազդ 2-րդի օրոք

Վանի թագավորության պետական կառավարման համակարգը և բանակ:

Իմ կարծիքով՝ Հայկական լեռնաշխարհի ամենանշանավոր գետը

Պատմություն 

 

Էկոլոգիա

Դասավանդողի բլոգ 

Իմ միջավայրը

Էկոլոգիա

Հայոց լեզու · Uncategorized

Ուղղագրական վարժություն: Օ-Ո

Բաց թողած տեղերում լրացնել Օ կամ Ո.
ա) ականջօղ, ամենօրյա, այդօրինակ, այսօր, անդորրություն, անոթ, անողնաշար, անողոք, անօրակ, անօգտակար, ապօրինի, բարձրորակ, բարօրություն, գիշերուզոր, դեղնազոծ, երկարօրյա, եղբորորդի, հնօրյա, քնքշորեն, օթոց, օրըստօրե, օրոցք:

բ) ամանօր, ամենաօրակյալ, անօդ, անորսալի, անօթևան, առօրեական, արագոտն, արծաթազօծ, արջաորս, բնօրրան, գանգոսկր, գիշերօթիկ, երկորյակ, ընդօրինակել, թիկնօթոց, թռչնորս, լացուկոծ, յուրօրինակ, վատօրակ:

գ) անօրինակ, արևազոծ, բարօրակ, եռօրյա, հնաոճ, հնգօրյակ, հոտնկայս, հրանոթ, ճռվողյուն, մեղմօրեն, մեղմօրոր, միջօրե, նմանօրինակ, նորաոճ, շորորալ, ողորկ, ոսկեզոծ, ով,որբանոց, չօգնել, պնդօղակ, սևօրակ:
դ/ ամանօրյա, անօգուտ, խաղաղօվկիանոսյան, կեսօր, հակաօդային, հատօրյակ, հօգուտ, հողմակօծ, հօդս ցնդել, նախորոք, ոսկեօղ, ոտանավոր, չարորակ, չոգտվել, պարզորոշ, վաղօրդայն, ով, քեռորդի, օդապարիկ, օթյակ:

ե/ անօրեն, առօրյա, բացօթյա, զօրուգիշեր, կիրակնօրյա, կրկնօրինակ, հանապազօրյա, հանրօգուտ, հոգս, միջօրեական, հանապազօրդ,  միօրինակ, նախօրե, չօգտագործել, ջրօրհնեք, սառնօրակ, վառոդ, տարորոշել, տնօրեն, փղոսկր, օդանավ, օրրան:

զ/արփիազօծ, հակաօրինական, հայորդի, նորօրյա, նրբորեն, շաբաթօրյակ, ովքեր, չօգևորել, վաղորդայն, վաղորոք, տոթ, տարօրինակ, տափօղակ, ցածրորակ, փող, փորձան-թ, փոխօգնություն, օթևան, օվկիանոս, օրեցօր, օրօրոց:

Հայոց լեզու · Uncategorized

Գործնական աշխատանք

1)  Անհրաժեշտ տեղերում լրացնել Ը.

ա/ ակընբախ, ամենաընդունակ, այլընտրանք,առնթեր, գահընկեց, գիրկընդխառն, գործընկեր, գույնզգույն, երկընչել, զուգընթաց, թըրըխկ, լուսընկա, հյուրընկալ, ձեռնտու, մակընթաց:

բ/ ակնդետ, ամենաընդունելի, անընդմեջ, գործընթաց, դասընկեր, դյուրըմբռնելի, երկընտրանք, թըխկ, խոչընդոտ, կորընթարդ, համընթաց, հատընտիր, մերթընդմերթ, չնկճվել, չրըխկոց, վերընձյուղվել:

գ/ ակնթարթ, ամենաընտիր, անըմբռնելի, անընդունակ, դասընթաց, ինքնըստինքյան, համընկնել, ձկնկիթ, մեջընդմեջ, մթընկա, մթնշաղ, նախընտրել, որոտընդոստ, չըրըխկ, չըմբռնել, սրընթաց, օրստօրե:

դ/ անակնկալ, անընդունելի, արագընթաց, անընտել, առնչվել, դյուրընթեռնելի, խաղընկեր, խոյընթաց, հետզհետե, մակընթացություն, շրխկալ, չընդդիմանալ, չընկնել, վերընթաց, քարընկեց, օրընդմեջ:

Հ-ի ուղղագրությունը

  1. Անհրաժեշտ տեղերում լրացնել Հ.

ա/ ընդհանուր, հովար (գլխարկի այն հատվածը, որը պաշտպանում է արևից), հովհանոց, հայթհայթել, հայհոյել, Հովհաննես, հեղեղատ, հեղհեղուկ, խորհին, խորհել, օրհներգ, հերթապահ, դազգահ, ընդհակառակը, ընդհատել, աշխարազոր, համաշխարային, ընդհուպ, ընդառաջ, շնորհազուրկ, արհամարել:

գ/ օրհնանք, արհավիրք, խոնարվել, հեղհեղել, անպատեհ,  նիրել, աշխարհակալ, հեկհեկալ, անհեթեթ, անհարգանք, հոպոպ, ընդհունակ, անհողդողդ, ապաշնորհ, ընդհարվել, ընթանալ, ընդհանրություն, աշխարհիկ, մենաշնոհ, մեծարգո

Հայոց լեզու · Uncategorized

ջ ճ չ

Ուղղագրական բառարանի օգնությամբ կետերի փոխարեն լրացրեք ջ, ճ կամ չ

ա/  ալոճ, ակնակապիճ, աղջատել, աղջամուղջ, աճպարար, գեղճկական, անաչառ, անզիջում, անմիջապես, անջրդի (չջրած, չոր), անտերունչ (չքավոր), անրջել, աչալուրջ, աչքաբաց, աջակողմյան, աջափնյակ, աջլիկ, առաջարկություն, միջատ, միջոց, շուրջպար, վերջակետ, աղջիկ, ոչխար, ոջիլ, չղջիկ, փախչել, փարչ (կավե գավաթ), քրքիչ:
բ/  աչք, առաջին, առողջություն, առնչություն, բաղարջ (գաթա), բաճկոն, գաղթօջախ, գաղջ (խոնավ, բորբոսնած), գաճաճ (թզուկ, փոքր), գեղջուկ (գյուղացի), թռչուն, թռչել, թրջել, թրջոց, հորջորջել (անվանել, կոչել), մեջտեղ, միջակ, միջօրե, ողջույն, վերջին, մխրճվել, մռնչյուն, մրջյուն, շիչուկ, ողջագուրվել, անընդմեջ, պճնանք (զարդարանք), պչրանք(նազանք), քուրջ:
գ/ առաջնորդ, գոճի, դաջել, եղջերու, երկարաճիտ, զեղչել, զիջել, զղջալ, Էջմիածին, ընչացք (բեղ), ընչաքաղց (ագահ), թարթիչ, ի հեճուկս (հակառակ մեկի), իջնել, լայնալիճ, լաջվարդ (կապույտ), կտրիչ (կտրող գործիք),կտրիճ (քաջ), հառաչանք,  առնչվել, միջամտել, միջավայր, միջօրե, նախճիր (կոտորած), տարեվերջ, ուռճանալ, ուռչել, խոճկոր:
դ/ առջև, արջաորս,  ամբողջ, առաջնորդ, առէջ, բարեհաճ, դարչնագույն, խառնիչաղանջ (խայտաբղետ), խոճկոր, խրճիթ, ծխամորճ, կառչել, կարիճ, կճղակ, կճմթել, կնճիթ, կոչկել, կորչել, կռճիկ, հարճ, ճանճ, ճղճիմ, մահճակալ, մաճկալ, մարջան, մեջբերում, մեջք, մինջև, միջև, միջադեպ, նկարչական, շեղջ (կույտ), սոճի, Սոչի, վայրէջք, վերջաբան:
 Ուղղագրական բառարանի օգնությամբ կետերի փոխարեն լրացրեք Մ կամ Ն:

 

Ռմբակոծել, բմբուլ, անբախտ, ամբողջովին, անբասիր, ամբարտավան, ամբոխ, ամպագոռգոռ, ամբողջ, ամփոփել, ինքնամփոփ, համբույր, ճամփա, ըմպանակ, անբավ, ամբար, անբիծ, ըմբոստ, ըմբռնել, բանբեր, անբարբառ, ըմբոշխնել, Մանվել, Սամվել, անփույթ, անբարյացակամ, ճամփորդ, ամբերրի, ճամբար,  բանբասել, բանսարկու, ճամպրուկ, անպաճույճ, շամփուր, սիմֆոնիա, ամպրոպ, անպատճառ, բանվոր, ամպշող, անպայման, ամբարիշտ, ամբարտավան, թմբուկ:
Անգլերեն · Uncategorized

Body positivity

Body positivity is a statement that many of us use but not everyone knows what that actually means, so there we go. Basiclly it is about respect, respect to all the bodies that resist, it is not about who you assume beautiful. It is about making each other to feel confident about their own body. Bodies come in all shapes, sizes and colors, so it is terrebly wrong to try to fit them in a one “ideal” body standart. However it doesn’t mean that you should close an eye on your mental and phisical health, claming that it is your body and you can do whatever you want to do with it. Just think twice before doing anything to your body that can affect your mental and phisical health cause beauty standarts come and go, and your health won’t.