Классная работа

Урок второй 

Классная работа

 • Краткие прилагательные. Употребление. 
1. Измени краткое прилагательное по родам и числам.
крикливый-криклив
понятный-понятен 
веселый-весел
серебряный-…
умный-умен
рыжий-…
нежный-нежен
красивый-красив
верный-верен
сухой-сух
молодой-молод
свежий- свеж
шерстяной…
далекий-далек
легкий-легок
мягкий-мягок
тверды. -…
Ж. р. 
Ср. р. 
Мн. ч. 

2. Слитно или раздельно? 

 1. ( не) брать
 2. (не) бросить
 3. (не) расти
 4. (не) собирать
 5. (не) ходить
 6. (не) обижать
 7. (не) домогать
 8. (не) волить
 9. (не) годовать
 10. (не) умыться
 11. (не) сварить
 12. ( не) хвалить
 13. (не) указывать
 14. (не) забегать
 15. (не) раскрыть

3. Расставьте запятые в предложениях. 

1. Это озеро небольшое зато памятное Васютке.
2. Не думайте что все озёра уже известны.
3. Васютка всегда робел перед отцом хотя тот никогда его не обижал.
4. Мальчик расцарапал себе лицо порвал телогрейку, но ничего не замечал.

4. Расставьте запятые. 

1. Мать ворчит по привычке потому что ей не на кого больше ворчать.
2. Месяца не было однако звезды ярко светили в чёрном небе.
3. По мере того как я рассказывал он приходил в себя.
4. Пока Васютка управился с делами густая темнота начала редеть.
5. В знакомой сакле огонёк то трепетал то снова гас.

5. Расставьте запятые. 
1. Я радуюсь что схлынул летний зной.
2. Отцветает черёмуха зато расцвела бузина.
3. Лёнька подошёл к Динкиному забору когда уже начало смеркаться.
4. Деревенские дела хороши если антоновка уродилась.
5. Белка песенки поёт да орешки всё грызёт.
6. Не то дождь пошёл не то воробьи пробежали по крыше веранды.
7. Всякий труд важен потому что он облагораживает человека.
6. Раскройте скобки, используя глаголы в нужной форме. 
1. По улицам (бежать) какие-то люди. 2. Его (влечь) к людям с трудной судьбой. 3. Чтобы не замёрзнуть по дороге, он обычно (запрячь) лошадь, пустит её вскачь, а сам (бежать) рядом. 4. Я обязательно (выздороветь) к празднику. 5. Я обязательно (победить) на этих соревнованиях. 6. Я только (высыпать) сахар в банку, (завинтить) крышку и подойду к тебе. 7. Вот так я (досадить) учителю! 8. Крапива очень сильно (жечься). 9. Щенок (лечь) под диван и урчит. 10. Я (заехать) за тобой к вечеру. 11. Мать (зажечь) все лампы и (накапать) лекарство дочери.  12. Он (лезть) на самую верхушку дерева. 13. Он (лгать) вам! 14.  Я тебя не (обидеть). 15. Это (отвлечь) тебя от грустных мыслей. 15. Я так и (замереть) на месте. 16. Он (натереть) паркет мастикой. 17. Он (исчезнуть) как-то внезапно. 18. Я (промокнуть) до нитки. 19. Я почти (привыкнуть) вставать чуть свет. 20. Он (погибнуть) в конце войны. 21. Пол почти (высохнуть).
Advertisements

Ոսումնական նախագիծ  «Վահան Տերյան»

Հավերժ երիտասարդ Տերյանը

Ոսումնական նախագիծ «Վահան Տերյան»

Կարդում ենք Տերյան «Իմ Տերյանը»

Խնդիրները

Վահան Տերյանի անձի և ստեղծագործությունների նկատմամբ հետաքրքրության խթանում
Տերյանի բանաստեղծությունների, նամակների, հոդվածների ընթերցում
Տերյանի ստեղծագործությունների տարածում
Թեմաներ
Տերյանը՝ հասարակական-պետական գործիչ
Տերյանը՝ բանաստեղծ
Տերյանի զգացումների աշխարհը
Տերյանից փոխանցված խոհեր
Ասելիքս՝ Տերյանի միջոցով
Ուսումնասիրություններ « Տերյանը մեր օրերում»
Տերյանը քաղաքում
Տերյանը և երաժշտությունը
Տերյանը և գրական արևելահայերենը

Վահան Տերյան — հոդվածներ
Հայ գրականության գալիք օրը
Հոգևոր Հայաստան
Տերյանական ընթերցումներ

Առաջադրանքներ
1.Կարդալ «Մթնշաղի անուրջներ» ժողովածուի բանաստեղծությունները:
Ընտրել դուր եկած բանաստեղծությունները`

 • ամենահուզիչ
 • ամենատխուր
 • ամենաանհույս
 • ամենաերազկոտ

Յուրաքանչյուր բանաստեղծության մասին գրել վերլուծություն` մի քանի նախադասությամբ, հավաքել բլոգներում «Իմ Տերյանը» խորագրի տակ:
2. Անգիր սովորել 5 բանաստեղծություն:
3. Նայել առաջարկվող տեսանյութերը, լսել հաղորդումները: Պատրատել փոքրիկ հաղորդում, արտահայտել կարծիք:
4. Ընտրել ամենաշատը դուր եկած բանաստեղծությունը, դուրս գրել բոլոր բնութագրող բառերը, բառարանի օգնությամբ գտեք նշված բառերի հոմանիշները, հականիշները:
5. Վահան Տերյանի անծանոթ նամակը :
6. «Նամակ Մարթա Միսկարյանին»

Կարդալ նամակը, կետադրել, համեմատել բնագրի հետ:

Ակնկալվող նյութերը
Աուդիոնյութ, տեսանյութ, ուսումնասիրություն, վերլուծություն, հարցազրույց, լուսաբանում
Ստուգատեսային աշխատանքների հրապարակում ուսումնական բլոգներում, կայքում
Ներկայացումներ գրական թատրոնի դահլիճում
Ընթերցումներ քաղաքում, հասարակական վայրերում

Ուսումնական փետրվար

Փետրվարի 1-10

Գրականություն. նախագիծ «Կարդում ենք Տերյան»

Նախագիծ« Կարդում ենք Թումանյան»

Մայրենի (գործնական քերականություն)

1. Դո´ւրս գրիր այն բայերը, որոնք կարող են կրավորական դառնալ, և դարձրո´ւ:

Վազել, երգել, ցրել, կոտրել, դնել, թռչել, թրջել, գալ, գնալ, հեռանալ, հեռացնել, հնարել, ներել, լուսանալ, մթնել, մթնեցնել, բարձրանալ, թխել, մրմռալ, մաքրել, դողալ, վախենալ, սրբել, կարել, հավաքել, սրսռալ, հաչալ, սիրել, մլավել, ծիծաղել, խոսել, հուզել, վիճել:

Ցրել-ցրվել

Կոտրել-կոտրվել

Թրջել-Թրջվել

Հեռացնել-Հեռացվել

Ներել-Ներվել

Մաքրել-մաքրվել

Սրբել-Սրբվել

Հավաքել-հավաքվել

Սիրել-սիրվել

Հուզել-հուզվել

2.Պատժի մասին գրի՛ր և գրածդ վերնագրի՛ր: Բայց նախ հետևյալ առաջադրանքները կատարի՛ր:

ա) Այդ թեմայի հետ կապված այն հարցերը գրի՛ր, որոնք քեզ հետաքրքրում են և որոնց պատասխանները չգիտես: Այդ հարցերն ո՛ւմ ուզում ես՝ տուր և հարցազրո՛ւյց գրիր:

բ)Այդ թեմայի հետ կապված այն հարցերը գրի՛ր ,որոնց պատասխանը գիտես կամ ենթադրում ես, բայց ինքդ այլ կարծիքի ես: Քո և քոնից տարբերվող բոլոր կարծիքնեը գրի՛ առ:

գ) Այդ թեմայի հետ կապված սրամիտ հարցեր գրի՛ր , որոնց մարդիկ դժվարությամբ կպատասխանեն, ո՛ւմ ուզում ես տուր և պատասխանները գրի առ: Ինքդ էլ պատասխանի՛ր այդ հարցերին:

Gifts 

As everyone i like to get a gift specially from close friends who know me well. But I like giving gifts more because I enjoy the time that i spend looking for a unique gift.One of my favorite feelings is when you make your family members your friends happy by giving them a gift. Many of us think that a gift need to be expansive or else they wouldn’t like it. As i think gift doesn’t need to be expansive it just need to be by hart.

Problems that teenagers have 

I dont think that teenagers have many problems but there is one thing that annoys me about being teenager. when i have some problems in daily life my mom and other people always say that when i grow up i will forget about them. It really annoys when they say you will grow up and forget about them, but as I think our parents and great parents need to help as to go thruw thing but not over them. There are things that we need to let them go and forget about them but also there are things, problems that we need to fight with them or else they will stay in our lives and continue annoying us. 

Better city for teenagers

I’m a teenager and to be honest i dont think Yerevan is the best city for teenagers, i know in Armenia it is better that in many other countries but any way we can make life here better so here is what i think we could do. so first of all we need to start accepting people the way they are. 2 years ago my cousin Stephanie was entering a university and that time she had blue hair. She was saying that everyone was looking at her as if they saw something weird and strange. Many of us want to find their style that they can feel themselves comfortable in it. And many parents can think that coloring hair is not a big thing but Im sure that even a small thing is really important for teenagers just because we want to stand out and our parents need to understand that

Դեկտեմբերի 11-16

Գործնական քերականություն

Մայրենի 7 -8-րդ դասարան,  էջ 82,  217, 218, 219

217

Գայլը տեսավ, որ ատառային աղավնին շյուղեր հավաքեց և նրան ասաց.

-Տեսնում եմ ,որ ամբողջ օրը թռչկոտում ես ճյուղից ճյուղ, շյուղեր ես հավաքում  այց մինչև այսօր ոչ կարգին տուն ունես ոչ էլ տաք օջախ:
Աղավնին պատասխանեց .

-Այն օրից ,ինչ հարևանք ենք ,ես էլ տեսա որ դու ոչխարներ հախշտակեցիր ու բերեցիր որջդ, բայց ոչ կարգին հագուստ ունեցար ոչ էլ մոտ ընկեր:

Առակ ցույց տվեց որ չար ու գիշատիչ մարդիկ էլ ջիչ չեն աշխատում ,բայց երջանկություն չեն հասնում: