Պատմություն · Uncategorized

Վանի թագավորության պետական կառավարման համակարգը և բանակ:

Վանի թագավորության բանակը, հին արևելյան բանակների օրինակով, կազմված էր հետևակից, հեծելազորից և մարտակառքերից։ Հետևակն էլ իր հերթին բաղկացած էր տեգավորների, տապարակիրների և աղեղնաձիգների զորամասերից։ Թագավորության Հատուկ ձիաբուծարանները բանակն ապահովում էին մարտական նժույգներով։ Բանակը բաժանվում էր 3000-անոց գնդերի, որոնք էլ իրենց հերթին կազմված էին 50-ական զինվորից բաղկացած վաշտերից։Ազատ արտադրողներից հետո հասարակական ամենամեծ խավը ստրուկներն էին, որոնց հայթայթման հիմնական աղբյուրը հաղթական պատերազմներն էին։ Մոտավոր հաշիվներով միայն Արգիշտի Ա և Սարդուրի Բ թագավորների օրոք Վանի թագավորություն են բերվել ավելի քան կես միլիոն ռազմագերի-ստրուկներ։ Նրանց աշխատեցնում էին քաղաքների ու ամրոցների, տաճարների, ջրանցքների ու ճանապարհների կառուցման ու նորոգման վրա:

Advertisements
Պատմություն · Uncategorized

Իմ կարծիքով՝ Հայկական լեռնաշխարհի ամենանշանավոր գետը

 

download.jpg

Մեր հայրենիքի մայր գետը Երասխն է (Արաքս), որն սկիզբ է առնում Սերմանց կամ Բյուրակն լեռներից։ Այնուհետև՝ ընդունելով Ախուրյան, Քասաղ, Հրազդան, Ազատ և մի շարք այլ վտակներ, այն միանում է Կուրին և թափվում Կասպից ծով։ Հնում Երասխը մի մեծ բազուկով անմիջապես թափվել է Կասպից ծով։ Երասխի և նրա վտակների ջրերով ոռոգվում է Արարատյան դաշտը: Երասխը Հայկական լեռնաշխարհի միակ խոշոր գետն է, որն ամբողջությամբ հոսում է մեր հայրենիքով։  Երասխի կամ Արաքսի մասին նույնպես հյուսվել են այլևայլ ավանդություններ, իսկ ժողովուրդն այն կոչել է պարզապես Մայր Արաքս։

Անգլերեն · Uncategorized

My ideal country

We all are fighting for peace on Earth, we all want to live in a world with no wars with no diseases, so that everyone could have roof over their head. The world is not perfect and it isn’t even close to perfection, there are still millions of kids suffering from hunger, there are still people that can do anything just for a cup of water, and here we are sitting in our houses, living our best life. It is awful that we are not capable of doing something to help those people who cries for help, yes, there are many organizations that do everything they can to help people, but I am talking about you and me, about ordinary people. We are so blinded that we can’t even see other problems that are smaller, but which are ruining our world from the inside. I’m talking about social problems about sexism, about racism, about homophobia and in this case we can do something, we can change everything. I want to live in a world, where people respect each other, where everyone has equal rights, where you are not getting hate just because of your race or sexual orientation, where you can just be who you are. And if you think that you can’t change anything at your own, you are truly mistaken, you can do anything, we can do what we desire, we have to fight for what we want, we have to fight for equality, we have to fight for peace on the earth.

Հայոց լեզու · Uncategorized

Առաջադրանք

 Որտեղ անհրաժեշտ է, գրիր կրկնակ տառ.

1)      տզզալ, կտտանք, ծաղկափթիթ, լուսատտիկ

2)      ուղղամիտ, ծառուղի, աբբահայր, ընդդիմանալ

3)      Հելլադա, Աքիլլես, Հո-անդիա, Վիեննա

4)      ֆիննական, խշշալ, հովվերգություն, բալլադ

5)      իննսունական, բուդդայական, բնօրրան, մրրկահավ

6)      ճռճռալ, միատարր, վշտալլուկ, այբբենական

 

Ուղղիր տեքստում  ուղղագրական սխալները 

Անթափանց, սթսռթացնող խոնավությամբ թաթաղված էր օդը: Ցուրտ գիշերով Օխոտյան ափի ողջ երկայնքով մղվում էր երկու ընբոստ տարերգի անհաշտ ընբիշային պայքարը. Ցամաքը խոչնդոտում էր ծովի առաջընթացը, ծովը չէր դադարում անընդհատ ցամաքի վրա հարձակվելուց, մակնթացությունից:

Որ  բառերում անհրաժեշտ է,  գրիր  յ:

1. Իսրայել, Կարոյի, միություն, կրի-ա

2. հայելի, Ռաֆայել, գայիսոն, ն-արդ

3. բամ-ա, վերարկուի, ծի-ածան, երգե-ի

4. միմ-անց, օվկ-անոս,  միլ-արդ, ժան-ակ

 Ո՞ր շարքի բոլոր բառերն են գրվում գծիկով:

ալ կարմիր, բուք-բորան, դեփ-դեղին, կողք կողքի

վերև-ներքև), դեմ դիմաց, դեսից-դենից, մանր-մունր

գիշեր-ցերեկ, ոչ ոք, ստեպ-ստեպ, տուն թանգարան

ժամ(պատարագ), գնացող(եկող), պատեհ(անպատեհ), առոք(փառոք)

Որտեղ անհրաժեշտ է, գրիր մեծատառով:

1. խրիմյան հայրիկն ասաց, որ վաղը ևեթ կկարգադրի, որ մասիսի հողից, երասխի ջրից ու հայաստանի ծաղիկներից մի քիչ վերցնեն և ուղարկեն վենետիկ:

2. հայաստանի գրեթե բոլոր քաղաքները` վան, բագավան, կարին, երվանդաշատ, վաղարշապատ, նախիջևան, արտաշատ, բռնված էին պարսից զորքով

3. վրաց միհրդատ թագավորը վարդանի համհարզին ընդունեց պալատի վեհաշուք դահլիճում թարգմանի ներկայությամբ:

Անգլերեն · Uncategorized

Women discrimination

Society has built and developed boxes for us for all of us. In the past people used to be labeled that was the way they were living. Women were discriminated just because of their gender, no women were allowed to vote Until in 1893 when  New Zealand become the first country i the world to allow women to vote in a national election. But back then society had put women into a box and closed the lid. Discrimination against women is still one of the worst social problems even in 21st century,  and to deal with the problem first we have to find the cause of the problem. As I think education of children is the cause of  discrimination against women. Once a kid start to think that women shouldn’t have same rights as men, that sort of mentality is very difficult to change. I’ve heard a lot that feminism is all about men hating and all feminists hate men, but that’s not true. Feminism was and will always be about equal rights for both women and men. So lets just respect each other.
Պատմություն · Uncategorized

Հայերի բռնագաղթը Շահ Աբասի կողմից

Օսմանյան բանակը 1604թ. ամռանը անցավ հակահարձակման։ Թուրքերն Արզրումից (Կարին) շարժվեցին դեպի Կարս և Շիրակ։ Շահ Աբասը որոշեց ճակատամարտ չտալ, այլ նահանջել։ Միաժամանակ նա որոշեց թշնամու բանակի հարձակման ուղղությամբ ամայացնել երկիրը, իսկ հայ բնակչությանը քշել Պարսկաստան։ Դրանով Շահ Աբասը զրկում էր թշնամուն պարենավորվելուց, ինչի հետևանքով թուրքերի առաջխաղացումը կդժվարանար։

Շահ Աբասի կազմակերպած բռնագաղթը նպատակ ուներ հայ բնակչությանը քշել Պարսկաստան՝ դրանով զարկ տալու երկրի տնտեսական զարգացմանը։ Հայ առևտրականները, որոնք հատկապես աչքի էին ընկնում մետաքսի առևտրում, մեծ եկամուտ կբերեին պարսից գանձարանին։

Պարսկական բանակը նահանջում էր Այրարատյան դաշտով, Երասխի հոսանքի ուղղությամբ։ Առջևից նրանք Պարսկաստան էին քշում Այրարատյան դաշտում իրենց կողմից կուտակած ողջ բնակչությանը։ Պարսից զինվորները Կարսից մինչև Ջուղա ընկած տարածքում այրում էին ամեն ինչ, ոչնչացնում տեղահանված բնակչության տները, ունեցվածքը, պարենը, անասնակերը, որպեսզի դրանք թուրքերի ձեռքը չընկնեն։ Իսկ գաղթած բնակչությունն էլ կկորցներ վերադարձի հույսը։

Անգլերեն · Uncategorized

7am

It was 7 am when I started my journey to somewhere,somewhere that I wanted to go, I thought I would come back and be not me even not a name that everyone would forget someday. That was a long… long way it gave me 10 or 12 hours to think,

to think who I am to think why I am. I thought i would come back and not be a boring girl from a boring book which I took from a boring library. But… no.. no wait I

will tell you that story later. I was thinking that I changed a lot but life looked alike the mystery book which I was reading and trying to cover my thought, trying to cover myself. I though I changed much .I didn’t know who I was I thought I was a kindie girl who liked tales about fairies who was feeling herself fallen and who knew nothing. but i was enjoying the way i was.